Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 12 mars 2010

Topsil investerar för ytterligare tillväxt

Utsikterna för den danska wafertillverkaren Topsil är så ljusa att Frederikssundföretaget nu investerar i ytterligare produktionsanläggningar och råvaror.

Topsil förväntar sig att uppnå bättre resultat än väntat, och stärker nu framtida tillväxt och vinstpotential genom att ingå nya råvarukontrakt och fem nya kundavtal. - För att möta den ökande efterfrågan på koncernens produkter är det beslutat att genomföra en ny tillväxtstrategi och utöka produktionskapaciteten med byggandet av en ny renrumsfabrik i Frederiksundsområdet. Investeringen kommer delvis att finansieras med intäkter från en nyemission under 2010, skriver Topsil i ett fondbörsmeddelande. Vidare har Topsil undertecknat ett nytt långsiktigt råvarukontrakt för Float Zone polykisel (FZ) med en av koncernens två befintliga leverantörer. Det nya kontraktet varar till 2015. - Det nya kontraktet för polykisel är en strategisk milstolpe för Topsil och har ingåtts för gruppen som helhet med mycket mer attraktiva kommersiella villkor än det tidigare kontraktet. Det nya avtalet garanterar minsta och mesta upphandlingsvolym, men med möjlighet att öka volymen varje år under hela perioden, skriver Topsil. Topsil offentliggör samtidigt fem nya långsiktiga kundkontrakt med koncernens största köpare av FZ-kisel. Tre av avtalen är med kunder som inte har haft tidigare långtidskontrakt, medan de andra två gäller förnyelse av befintliga avtal. Koncernens bokslut publiceras om några veckor, men redan nu visar Topsil att koncernens nettoomsättning väntas uppgå till 424 miljoner DKK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förväntas uppgå till 100 miljoner DKK. Vinstmarginalen väntas bli 20% och nettovinsten före skatt väntas uppgå till 76 miljoner DKK, enligt electronic-supply.dk
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2