Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 mars 2010

Bra plus för Väderstad-Verken 2009

Den östgötska jordbruksmaskintillverkaren Väderstad-Verken AB gjorde en vinst på 85 miljoner SEK, trots att försäljningen sjönk med 24 procent jämfört med 2008.

Den totala omsättningen uppgick till 1,5 miljarder SEK, vilket ger en vinstmarginal på nära 6 procent. Soliditeten ligger på 47%.   Efter många år av stigande efterfrågan och kraftig tillväxt drabbades även Väderstad-Verken under 2009 av den rådande krisen i världen med minskad efterfrågan som följd. Företaget tvingades under förra året att minska sina kostnader delvis genom att friställa personal. – Det har varit ett tufft år och smärtsamt att behöva göra sig av med medarbetare, samtidigt var det helt nödvändigt i det rådande konjunkturläget, säger Crister Stark, styrelseordförande på Väderstad-Verken.   Företaget har haft en mycket kraftig exportutveckling under de senaste åren där flera nya dotterbolag har öppnats bland annat i Australien, Ryssland och Ukraina. Framförallt var det försäljningen i östra och centrala Europa som sjönk kraftigt under 2009, dels beroende på svaga spannmålspriser och dels på svårigheter med banksystem. Dock hade Polen och Ungern en mycket bra utveckling med ökad försäljning. Även de flesta länder i västra Europa hade en god utveckling. – Noteras kan att trots den mycket svaga efterfrågan i Ukraina gick vårt säljbolag där med vinst, påpekar Crister Stark.   Efterfrågan på Väderstad-Verkens produkter är fortsatt dämpad, främst på grund av låga spannmålspriser och mjölkpriser världen över. – Vi har nu haft två år med rekordskördar samtidigt som efterfrågan minskat på grund av världsläget. En ökad produktion och en minskad efterfrågan leder till lägre spannmålspriser. Många lantbrukare världen över ligger med mycket spannmål i egna lager, vilket trycker spannmålspriserna, förklarar Crister Stark. Väderstad-Verken fortsätter att satsa för att ha en så rationell produktion som möjligt. Bland annat investerades 170 miljoner kronor i en automatiserad materialhantering och 3D laserskärning under året. Idag har företaget en automatisering som saknar motstycke när det gäller att prefabricera delar till maskinerna. – Vi fortsätter oförtrutet att utveckla nya produkter och flera nya maskinfamiljer är på väg. Dessutom ökar vi vår marknadsnärvaro på fler håll i världen, bland annat i Sydafrika. Vi startar också upp ett eget marknadsbolag i Rumänien som vi tror kan bli en betydande marknad för oss, avslutar Crister Stark.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1