Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 16 mars 2010

Styrelsen i Enea föreslår utdelning till aktieägarna

Enea har de senaste åren inte lämnat någon utdelning, men nu tillåter företagets ekonomi det.

Fastställandet av höjda avkastningskrav, motsvarande en rörelsemarginal om 20 procent för Software och 10 procent för Consulting, ett starkt kassaflöde och en stor nettokassa i kombination med en stabil finansiell ställning, gör sammantaget att styrelsen nu bedömer det rimligt och önskvärt att åter ge utdelning till aktieägarna. För året 2009 föreslår styrelsen att en engångsutdelning om totalt 26.030.507 kr lämnas, motsvarande 1,50 kr/aktie, exklusive det belopp som belöper på bolagets innehav av egna aktier. I tillägg till detta avser styrelsen, som tidigare kommunicerats, föreslå årsstämman en fortsättning på det återköpsprogram som antogs vid årsstämman 2009. Under 2009 har 536 270 aktier återköpts motsvarande ett totalt belopp om 21,8 mkr.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1