Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2010

Stegia och Glory FSM tecknar samarbetsavtal

Stegia tillkännager sin nya samarbetspartner Glory FSM, vilka ska ha sin FB 20 Terminal monterad hos Stegia Shanghai.

Stegia Shanghai tillhandahåller lokaliseringslösningar åt Glory FSM baserade på en bra leveranskedja i Kina med tekniskt expertstöd från Sverige. Förbättrad kvalité och processtyrning är gemensamma syften genom hela produktframtagningen och kostnadseffektiviteten stärker konkurrenskraften för bägge parter. Stegia Shanghai är ISO 9001 certifierat och ISO 14001 certifieringen beräknas vara klar mars 2010. Stegia Shanghai samarbetar med många laboratorier i Kina som TUV, CQC, Intertek osv. Dessa kan ansvara för produkters CE-märkning och CCC certifiering i flera lämpliga kinesiska anläggningar. Stegia Shanghai installerade en Instapak Foam Packaging maskin för att iaktta miljökrav ställda av RoHS och andra internationella institut. Instapak foam kan kasseras genom att antingen skickas som avfall till förbränningsanläggningar eller deponi – alternativt återsändas till någon av Sealed Airs 20 världsomspännande återvinningsanläggningar.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2