Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2010

EU uppmanas använda vetenskap i omarbetningen av RoHS-direktivet

IPC - Association Connecting Electronics Industries, har släppt ett dokument, ”Recasting the RoHS Directive”.

Dokumentet uppmanar medlemmarna i EU-rådet och EU-parlamentet att säkerställa att det reviderade RoHS-direktivet är vetenskapligt grundat och helt anpassat till REACH-förordningen. Kopior av dokumentet kommer att skickas till medlemmarna i EU-rådet och ledamöterna i EU-parlamentets miljöutskott. Av yttersta vikt för elektronikindustrin är ett ändringsförslag i EU-parlamentet som förbjuder alla bromerade och klorerade flamskyddsmedel, polyvinylklorid (PVC), klorerade mjukgörare och tre ftalater. Denna ändring skulle försvaga den vetenskapliga grunden i RoHS-direktivet och är i direkt strid med REACH-förordningen, en omfattande kemikalieförordning som sätter en global standard för kemikaliesäkerhet. "Att begränsa en hel klass av föreningar - bromerade och klorerade flamskyddsmedel - utan en stark vetenskaplig grund riskerar slöseri med samhällets resurser för att utveckla och genomföra substitut och medför potentiella risker för oavsiktliga konsekvenser i samband med införande av alternativa ämnen”, säger Fern Abrams, director of government relations and environmental policy hoc IPC. Enligt den föreslagna ändringen som ska behandlas av parlamentet ska tetrabrombisfenol-A (TBBPA), det primära bromerade flamskyddsmedel som används i mönsterkort, förbjudas enligt det reviderade RoHS-direktivet. Detta skulle vara i direkt motsättning till REACH-förordningen. Flera vetenskapliga studier av TBBPA, inklusive en omfattande EU-riskbedömning, har funnit att TBBPA ska vara säkert för människors hälsa och miljön. "Full anpassning av RoHS-direktivet till REACH-förordningen skulle säkerställa minimal överlappning av regleringarna och bekräfta EU:s trovärdighet i hela världen”, säger Lee Wilmot, chef för miljö-hälsa och säkerhet (EHS) vid TTM Technologies, och ordförande i IPC:s EHS styrkommitté. "För att säkerställa en positiv inverkan på miljön måste den vetenskapliga grunden förbättras vid omarbetningen av RoHS, för detta viktiga miljödirektiv och likrikta den europeiska kemikaliepolitikens förordningar genom att anpassa RoHS-direktivet till REACH-förordningen.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1