Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 mars 2010

CybAero byter vd och förstärker styrelsen med FMV-chef

Cybaero växlar efter närmare 6 år vd. Nuvarande vd Mikael Hult slutar på egen begäran och ersätts av Leif Erlandsson från och med maj månad.

Leif Erlandsson, som verkat som marknadschef inom bolaget under de senaste två åren, har följt bolaget under lång tid. Dessförinnan var Erlandsson vd för Innovativ Vision, ett teknikbolag som under hans ledning utvecklades från 15 Msek till 150 Msek i omsättning under 10 år. ”Jag har varit vd i bolaget under närmare 6 år och det är dags att växla över stafettpinnen”, säger avgående vd:n och blivande styrelseordföranden Mikael Hult. ”Cybaero har nu kommit in i en fas där annan kompetens behövs för att dels produktifiera och dels öka marknadsnärvaron ytterligare. Leif har visat på ypperliga resultat i tidigare anställningar med bolag i liknande faser som Cybaero befinner sig i idag. Det ska bli spännande att arbeta ihop i denna nya konstellation. Jag tror fortsatt helt och fullt på bolaget och kommer att behålla alla mina aktier”, avslutar Hult. ”Jag har följt CybAero under mer än 10 år och ser att marknaden nu börjar vakna till ordentligt. Inte minst bolagets nyligen träffade avtal med den spanska systemintegratören Indra visar på detta” säger den blivande vd:n Leif Erlandsson. ”Jag räknar naturligtvis med att vi ska kunna träffa fler liknande avtal framöver och befästa CybAero som marknadsledande i sin nisch”, fortsätter Erlandsson.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1