Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 mars 2010

Impact Coatings nyemission kraftigt övertecknad

Impact Coatings har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken bolaget tillförs 77,8 MSEK före emissionskostnader.

Det preliminära resultatet visar att nyemissionen tecknades till 146,9 procent. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 24 mars 2010. Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 558 187 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Nyemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2