Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 mars 2010

Upp till 600 dagars betalningstid

Brasilien och Mexiko sätter många europeiska länder på skam, genom att betala sina leverantörer av medicinteknik inom 55 dagar, när betalningen i vissa Europeiska länder kan ta upp till 600 dagar.

Ungefär en halv miljon människor är anställda inom den europeiska medicinteknikbranschen. Deras utkomst beror till stor del på avtal med offentliga myndigheter - oftast offentliga sjukhus. Ändå har dessa myndigheter underlåtit att betala 10 % av den totala omsättningen för medicintekniksektorn och är till exempel skyldiga över 11 miljarder euro till medicinteknikföretag i tre EU-medlemsstater. "Små medicinteknikföretag får vänta upp till 700 dagar på betalning från offentliga organ. Situationen har blivit så allvarligt att vissa företag står inför konkurs eller kanske överväger att lämna marknaden", säger John Wilkinson, verkställande direktör på Eucomed. "Tyvärr kommer patienter också att drabbas när företagen drar sig ur marknaden och utbudet av produkter och behandlingar kommer att begränsas. Detta kommer att leda till ojämlikhet i hälsa i hela Europa." Leverantörer till den privata sektorn kan försöka hantera problemet genom att vägra att leverera varor tills räkningarna betalas, eller genom att kräva kontantersättning. Men när offentliga lokala och nationella myndigheter är de viktigaste kunderna, vilket är fallet inom sjukvården, blir det svårare. Healthcareföretag har inte bara en etisk plikt att leverera livsviktiga varor till patienterna, de riskerar också sina affärsförbindelser med de myndigheter som de tjänar. De offentliga sektorerna i norra Europa accepterar i allmänhet att de har en skyldighet att uppfylla villkoren i avtalen. På andra håll så känner nationella och lokala myndigheter inte en sådan skyldighet. I vissa fall utnyttjar de tydligt sin dominerande ställning som monopolliknande köpare. I Spanien och Italien är den genomsnittliga betalningstiden cirka 250 dagar. Men i vissa regioner, överstiger denna siffra 600 dagar. För att lindra situationen i Spanien kommer landets parlament att den 23 mars 2010 rösta om en lag som föreskriver 30 dagars betalning för de offentliga myndigheterna, samt förfaranden för yrkanden om ränta. Samtidigt är situationen ungefär densamma i Turkiet där offentliga myndigheter i genomsnitt tar 256 dagar för att betala leverantörer. Det finns dock även goda exempel. Den brittiska regeringen har uppmanat centrala ministerier och myndigheter som National Health Service att betala inom 10 dagar. Denna åtgärd ingår i ett paket för att hjälpa framförallt små och medelstora företag genom den ekonomiska nedgången och har resulterat i att nio av tio fakturor nu betalas inom denna tid. Irland är ett annat land där regeringen hjälper industrin att återhämta sig från krisen. Statliga myndigheter har förbundit sig att betala inom 15 dagar och statliga organ såsom Health Service Executive (HSE) lovar att betala inom 30 dagar. "Situationen i Europa varierar dramatiskt och det är ytterst förvånande att länder som Brasilien och Mexiko betalar leverantörerna snabbare än många europeiska länder, säger John Wilkinson. "För att få upp hastigheten i Europa bör ett direktiv om sena betalningar införas för att eliminera kryphål och uppmuntra till förtida betalning genom att införa sanktioner."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1