Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 mars 2010

Halverad vinst för Beijer Electronics 2009

Beijer Electronics klarade 2009 med en vinst på 63,8 mkr, trots 15% i minskad omsättning.

"Ingen kan påstå att 2009 var något lysande år. Inte för världsekonomin, inte för stora delar av näringslivet och inte heller för oss inom automationsindustrin. Just därför är jag stolt över att vi på Beijer Electronics kan se tillbaka på ett positivt resultat om 63,8 miljoner kronor, ett starkt kassaflöde och stärkta positioner på ett flertal marknader", skriver Beijer Electronics vd, Fredrik Jönsson, i en kommentar till bokslutet. • Nettoomsättningen uppgick till 1 088,5 mkr (1 275,6) • Rörelseresultatet uppgick till 63,8 mkr (116,5) belastat med engångskostnader på 7,5 mkr för omstruktureringar samt lagernedskrivningar om 10 mkr • Vinsten efter skatt uppgick till 40,2 mkr (77,2) • Vinsten per aktie efter skatt var 6,22 kronor (11,72) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 173,5 mkr (82,5) • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kronor (4,00) per aktie
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2