Elektronikproduktion | 29 mars 2010

Logos vinner order för betalningsautomater

Logos Design har tecknat ett kontrakt med A/S Storebælt och Öresundsbrokonsortiet om leverans av nya terminaler för kortbetalning för broarna över Stora Bält och Öresund.
De befintliga anläggningarna ersätts för att möta ökande säkerhetskrav i samband med användning av chip-baserade kreditkort. Leveransen ska ersätta den nuvarande magnetkort-baserade lösningen.

De nya betaningsautomaterna kommer att installeras vid varje vägtull under november månad 2010.

Det skriver electronic-supply.dk

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-2