Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 30 mars 2010

ABB expanderar inom krafthalvledare

ABB köper fabrik för krafthalvledare för att möta stigande efterfrågan.

ABB förvärvar halvledarverksamheten vid Polovodiče a.s. i Tjeckien. Den utökade tillverkningskapaciteten för krafthalvledare kommer att hjälpa ABB att möta den förväntade ökningen av efterfrågan till följd av tillväxt inom förnybar energi och satsningar på ökad energieffektivitet. Polovodiče a.s. har tillverkat krafthalvledare sedan mitten av 1950-talet och har haft en låg tvåsiffrig omsättning (i miljoner dollar), främst från krafthalvledarverksamheten. Tillsammans med fabriken och utrustningen för halvledartillverkning kommer runt 200 medarbetare med hög teknisk kompetens att följa med till ABB. Parterna har enats om att inte offentliggöra priset på affären, vilken är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Krafthalvledare är strömbrytare som kontrollerar kraftflödet och omvandlar elektricitet till den kurvform och frekvens som krävs. Dessa utgör hjärtat i många av ABB:s ledande tekniker såsom HVDC (överföring av högspänd likström), varvtalsreglerade drivsystem och anslutningar av förnybara energikällor såsom vindkraft och solkraft till elnätet. ”Krafthalvledare är centrala för utvecklingen av smartare elnät, där en ökad användning av förnybar energi kombineras med bättre styrning av kraftflöden för högre tillförlitlighet och effektivitet”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. Verksamheten vid Polovodiče kommer att stärka vår marknadsställning som en av de ledande tillverkarna av krafthalvledare.” ABB investerar redan nu 150 miljoner dollar över en treårsperiod för att utöka sin halvledarfabrik i Lenzburg, Schweiz. Förvärvet kommer att ge bättre skalfördelar vid varje fabrik samt flexiblare produktion och leveransförmåga.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1