Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 mars 2010

Acer stödjer förbud mot bromerade flamskyddsmedel och PVC

Acer, en av världens ledande datortillverkare, tar i ett dokument ställning för att stödja förslagen till begränsningar för PVC och bromerade i flamskyddsmedel i nästa RoHS-revision. Acer stöder särskilt ändringsförslagen 29, 31 och 71 i Jill Evans betänkande.

I dokumentet som skickats till ledamöter i Europaparlamentets miljöutskott, skriver Acer: "Utan att ha bindande förbud mot användning av organo-Cl/Br-substanser, som är tankegångarna i det reviderade förslaget till RoHS-direktivet, kommer införandet av produkter fria från PVC/bromerade flamskyddsmedel att försenas på marknaden." Acer har arbetat för att nå målet att klara förbjudet av användningen av PVC (polyvinylklorid), bromerade flamskyddsmedel och ftalater i alla sina produkter sedan 2005. "Acer har bekräftat de negativa effekterna av PVC/bromerade flamskyddsmedel i den uttjänta fasen av elektronikprodukter och försöker att fasa ut användningen av dessa kemikalier och material på ett kostnadseffektivt sätt. Trots att tekniken var redo för en total avveckling av PVC/bromerade flamskyddsmedel under 2009, har detta försenats hos de flesta viktiga komponentleverantörerna, eftersom andra stora företag förlängt sitt tidsschema för att fasa in PVC/BFR-fria produkter. Denna tendens på marknaden har avbrutit Acers åtaganden för att fasa in produkter som är fria från PVC/bromerade flamskyddsmedel.” Acer anser att revideringen av RoHS-direktivet behöver vara striktare, det vill säga innehålla en begränsning av PVC och bromerade flamskyddsmedel åtminstone för kategori 3 och 4 till 2014.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1