Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 mars 2010

Elcoteqs förhandlingar med Videocon avslutas

Efter en ömsesidig ny bedömning, har Elcoteq och Videocon beslutat att avsluta de förhandlingar som syftade till att Videocon skulle bli storägare i Elcoteq.

I september 2009 meddelade Elcoteq att man hade undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med Videocon Industries Limited (Videocon) för en stor kapitalinvestering som skulle ha gjort Videocon en av de större enskilda aktieägarna i Elcoteq. Efter en ömsesidig bedömning har parterna beslutat att avsluta förhandlingarna i mars 2010. I januari 2010 utfärdade Elcoteq värdepapper till ett belopp av 29 miljoner euro och använde intäkterna till att återbetala utestående obligationslån med ett sammanlagt nominellt belopp på 105 miljoner euro. Denna stora transaktion förbättrade avsevärt bolagets skuldsättning och soliditet. Om skuldebrev och transaktion ägt rum under 2009, per den 31 december 2009, skulle bolagets skuldsättningsgrad har blivit 0,7, soliditeten 24% och nettoskulden 82 miljoner euro. Genom att uppnå en mera balanserad struktur i bolaget, ändrade transaktionen den ursprungliga investeringsstrukturen som planerades av Videocon vilket slutligen lett till ett ömsesidig beslut från båda parter att avbryta förhandlingarna. Elcoteq fortsätter att söka alternativa vägar för att ytterligare stärka sin finansiella struktur genom eget kapital och långsiktiga finansieringsarrangemang.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2