Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Göran Jansson Elektronikproduktion | 31 mars 2010

Ökade volymer och besparingar ska ta Note ur krisen

Notes nye vd, Göran Jansson, siktar på ökade volymer och besparingar för att ta Note ur krisen.

I dag har Note publicerat sin årsredovisning, med de siffror som tidiga meddelats i företagets bokslutskommuniké, en försäljnig som minskat med 30 % och 90,8 MSEK i förlust. I slutet av januari 2010 åtog sig Göran Jansson att under en mellanperiod upprätthålla tjänsten som vd och koncernchef för Note. ”Även om efterfrågan stabiliserats under hösten syntes få signaler om en snabb konjunkturåterhämtning”, skriver Göran Jansson i en kommentar till företagets årsbokslut. Uppdraget är därför, enligt Göran Jansson, primärt fokuserat på att: Öka volymerna - framtida försäljningstillväxt i Norden speciellt då ”high mix/low volume” där Note anser sig ha unika fördelar. Kostnadsbesparingar – intensifierad strukturomvandling av Note. Kapacitetsutnyttjandet i koncernen behöver ökas. Verksamheter som inte passar in kommer att avvecklas. Ökad tydlighet – informations- och beslutsprocesser ska förbättras genom tydlig förankring i organisationen och effektiv uppföljning. Förstärkning av kapitalbasen – företaget kommer att öka fokus på insatser som förbättrar rörelsekapitalutnyttjandet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1