Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 mars 2010

Elcoteqs omsättning rasade 56% 2009

Elcoteq SE: s omsättning under 2009 minskade cirka 56,3% jämfört med föregående år och uppgick till 1,503.2 miljoner euro (3,443.2 miljoner euro år 2008).

Elcoteqs rörelseresultat uppgick till -76.5 miljoner euro (-20,4), främst beroende på ökad omstruktureringskostnader om 37,0 miljoner euro, exkluderas dessa blev rörelseresustatet -39.5 miljoner euro (-6,9) Kassaflödet efter investeringar var klart positiv med 52.9 miljoner euro (-99,7). Räntebärande nettoskuld minskade kraftigt och var 187.5 miljoner euro (238,5). Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet 2009 med cirka 20% jämfört med föregående kvartal och uppgick till 265.5 miljoner euro (331.7 miljoner euro under det tredje kvartalet 2009). Rörelseresultatet uppgick till -23.4 miljoner euro (-11,8) och exklusive omstruktureringskostnader uppgick det till -2.1 miljoner euro (1,7 det tredje kvartalet 2009).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1