Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 april 2010

Notes nyemission godkänd

Vid Notes extra bolagsstämma idag, den 7 april 2010, fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.
F√∂r att m√∂jligg√∂ra genomf√∂randet av nyemissionen fattade bolagsst√§mman √§ven beslut om √§ndring av bolagsordningen. Notes bolagsst√§mma beslutade att √§ndra bolagsordningen vad avser kapitalgr√§nser och gr√§nserna f√∂r antalet aktier i syfte att m√∂jligg√∂ra nyemissionen och godk√§nnde styrelsens beslut om nyemission av aktier, varigenom aktiekapitalet kan √∂kas med ett belopp om h√∂gst 9 624 200 SEK genom emission av h√∂gst 19 248 400 nya aktier. Villkoren f√∂r emissionen inneb√§r att varje befintlig aktie i Note ber√§ttigar till 2 teckningsr√§tter och 1 teckningsr√§tt ger r√§tt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen √§r 4,50 SEK per aktie vilket inneb√§r att nyemissionen kommer att tillf√∂ra NOTE h√∂gst cirka 87 MSEK f√∂re avdrag f√∂r emissionskostnader. Avst√§mningsdag hos Euroclear Sweden AB f√∂r erh√•llande av teckningsr√§tter √§r den 12 april 2010. Detta inneb√§r att Note-aktien kommer att handlas exklusive teckningsr√§tt fr√•n och med den 8 april 2010. Teckningsperioden kommer att l√∂pa fr√•n och med den 22 april 2010 till och med den 6 maj 2010, eller s√•dant senare datum som styrelsen beslutar. Aktie√§gare som v√§ljer att inte delta i nyemissionen kommer att f√• sin √§garandel utsp√§dd med cirka 67 %, men har m√∂jlighet att ekonomiskt kompensera sig f√∂r utsp√§dningseffekten genom att s√§lja sina teckningsr√§tter. Tecknings√•taganden och emissionsgarantier Investment AB √Ėresund, MGA Placeringar AB, Catella Fondf√∂rvaltning AB, Bruce Grant via bolag, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag, vilka utg√∂r n√•gra av de st√∂rsta aktie√§garna i NOTE, st√∂djer nyemissionen och har f√∂rbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive √§garandelar i NOTE, vilket totalt motsvarar cirka 33 procent av nyemissionen. √Öterstoden av nyemissionen √§r, f√∂rutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Investment AB √Ėresund, MGA Holding AB, Catella Fondf√∂rvaltning AB, Herma Securities AB samt CLS Holding plc via dotterbolag. Nyemissionen √§r d√§rmed till fullo s√§kerst√§lld via teckningsf√∂rbindelser och garanti√•taganden. Finansiella och legala r√•dgivare HQ Bank √§r finansiell r√•dgivare och Advokatfirman Vinge √§r legal r√•dgivare till Note i samband med nyemissionen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2