Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 april 2010

Gateline introducerar Circuitspace på S.E.E.

Gateline visar Circuitspace från EMA Design Automation Inc., för intelligent komponentplacering och återanvändning av konstruktionsdata.

CircuitSpace reducerar tiden det tar att manuellt placera komponenterna på kretskortet genom att använda en autokluster funktion. Information om vilka komponenter i konstruktionen som hör ihop hämtas från schemat till ett kluster och placeras sedan tillsammans. Klustren kan sedan sparas för återanvändning innehållande nätinformation, placering och ledningsdragning. En annan funktion är den dubbelriktade cross-probe möjligheten mellan layout och schema som kan vara i PDF-format. CircuitSpace är helt integrerat i Cadence Allegro PCB Editor och Orcad PCB Editor, efter installation dyker en ny meny upp i användargränssnitten i respektive editor. Alla ändringar i databasen läggs in i de normala databaserna varför ingen översättning eller synkronisering behövs. ”CircuitSpace är ytterligare en produkt, i likhet med nyligen annonserade Aldec Active HDL, som kompletterar våra nuvarande produkter och ger våra kunder möjlighet att skaffa mer funktionalitet för att höja produktiviteten. Cadence unika skalbarhet mellan Orcad och Allegro tillåter att vi kan erbjuda ett så kraftfullt verktyg till alla våra användare oavsett vilket Cadence verktyg de använder, vilket vi är mycket glada för” säger Hans Lundberg på Gateline.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1