Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 april 2010

Hernis outsourcar tillverkning till Note

Inför lanseringen av en ny kamerastation har Hernis valt Note som tillverkare till en ny station i plastmaterialet PEEK. Inledningsvis kommer produktionen att ske i fabriken i Torsby.

När produktionsprocessen trimmats in för kamerastationen och volymerna ökar kommer tillverkningen att flyttas till fabriken i Tangxia, Kina. Det norska företaget Hernis utvecklar och marknadsför kamerastationer och monitorer som tål tuffa miljöer. ”Note har kompetens inom många olika områden och kunde erbjuda en konkurrenskraftig prisbild”, säger Ole Iver Rusten, inköpsansvarig på Hernis. ”Att de har ytterligare kapacitet i Kina var också viktigt för vårt beslut eftersom vi räknar med att volymerna på den här produkten kommer att gå upp och att vi då kan sänka kostnader för både tillverkning och komponenter. Dessutom var Note väldigt skickliga i upphandlingsprocessen när vi behövde lära oss mer om PEEK, det nya plastmaterialet som vi inte hade någon tidigare erfarenhet av. Överhuvudtaget var de ett stort stöd när det gäller att hitta bra underleverantörer för alla olika specialbehov. Vi ser att Note har rätt erfarenhet och att de lyckats väl med att flytta produktion åt andra kunder.” ”Vi har haft stor nytta av vår samlade kompetens kring elektronik, mekanik och industrialisering vid projektstarten, säger Göran Jansson, tillförordnad vd och koncernchef för Note. ”Samarbetet i utvecklingsskedet var nära och intensivt kring valet av leverantör för verktyg till kapsling och formsprutning samt även kring testutveckling av kretskort, prototyptillverkning, förserietillverkning och produktionsoptimering. Vi är också glada över att uppdraget frigör resurser för Hernis som nu kan fokusera sin egen tillverkningskapacitet på andra produkter.”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2