Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 25 oktober 2001

Senea förser Bravida med CustCom

Senea AB har tecknat ett samarbetsavtal med Bravida avseende montage och service av Senea CustCom® -systemet.

Den 1 oktober föreslog Energimyndigheten i Sverige nya krav på avläsning och rapportering av elkonsumenternas förbrukning fyra gånger per år för kunder som förbrukar över 8000 kWh/år. Förslaget omfattar ca 1,5 miljoner elkunder i Sverige och föreslås träda i kraft 1 januari 2006. Detta kommer att påskynda utbyggnaden av fjärravläsningssystem på den svenska marknaden. I genomsnitt är det ca 400 000 terminaler eller mätare som ska monteras per år. - Det finns en stor risk att resurserna för montering blir en flaskhals för många energibolag. Vår erfarenhet är att de investeringar som blir mest lönsamma kräver snabb och rationell utbyggnad. Det är viktigt att bolagen nu kommer igång med sina investeringar under 2002. Energibolagen måste ha god framförhållning för att marknaden ska vara fullt utbyggt till 2006, säger Annette Brodin Rampe, VD på Senea, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2