Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2001

Positivt kassaflöde men negativt resultat

Ericsson gör 5,8 miljarder kronor i förlust för årets tredje kvartal, väsentligt under förväntningarna. Bland de positiva signalerna syns ett positivt kassaflöde på 1,2 miljarder kronor. Ordförande Lars Ramqvist kommer att ersättas av Michael Treschow vid nästa års bolagsstämma.

"Resultatet före skatt sjönk till minus 5,8 miljarder kronor för det tredje kvartalet. Försäljningen i Latinamerika sjönk kraftigt", skriver Ericsson i sin kvartalsrapport som läckte ut sent på torsdagskvällen. Varken kommunikationsdirektören Roland Klein eller informationschef Pia Gideon kunde nås sent på torsdagkvällen för att kommentera uppgifterna som ledde till att Ericssonaktien handlades livligt på en annars svag börs. Orderingången för mobilsystem föll under det tredje kvartalet allt eftersom teleoperatörerna lägger projekten på is. Försäljningen för systemen stannade på 35,3 miljarder kronor, en försämring med 29 procent från samma period förra året. Nästa år beräknas försäljningen för mobilsystem hamna mellan noll och minus 10 procent, en siffra som var ute på marknaden långt tidigare än rapporten. Redan på eftermiddagen hade Dagens Industri tagit del av siffrorna. Mobilsystemen, där både system för 2G och 3G ingår, står för 80 procent av Ericssons försäljning och räknas hela niomånadersperioden är försäljningen 148,6 miljarder, en försämring med 3 procent enligt rapporten. Bland de positiva signalerna syns ett positivt kassaflöde på 1,2 miljarder kronor under det tredje kvartalet att jämföra med minus 6,2 miljarder samma period förra året. Prognosen för Ericssons tredje kvartral ligger enligt nyhetsbyrån Reuters på omkring 4,5 miljarder kronor vilket alltså innebär att analytikerna kraftigt missat vidden av Ericssons svaga kvartal . Ericsson räknar med fortsatta förbättringar av kassaflödet. "Kassaflödet var positivt för andra kvartalet i rad till följd av minskad kapitalbindning i lager. Vi har en stark likviditet och räknar med fortsatta förbättringar av kassaflödet", kommenterar Kurt Hellström. Förändringsarbetet, det pågående effektiviseringsprogrammet, är i full gång. "Vi kommer fortlöpande att anpassa vår kapacitet och lägga ner lågprioriterade produkter och aktiviteter", enligt Kurt Hellström. Ericsson ser mycket positivt på verksamheten för Technology Licensing, som finns kvar inom Ericsson. "Vi kommer att fortsätta investera i denna verksamhet för att positionera oss som ledande teknologileverantör till tillverkare av mobiltelefoner", säger Kurt Hellström. Trots den effekt som rådande avmattning har haft på Ericssons finansiella resultat, är den underliggande efterfrågan fortsatt stark. "Tack vare vår ledande position inom både GSM och 3G har vårt försprång definitivt ökat", enligt Kurt Hellström. Bland ytterligare positiva tecken syns att GSM-systemen - eller 2G som de även kallas - har utklassat konkurrenterna så här långt. "Besparingsprogrammet är före tidsplanen med 2,5 miljarder i besparingar under kvartalet och prognostiserade besparingar på 7 miljarder för helåret", skriver Ericssons VD Kurt Hellström i rapporten. Kurt Hellström som alltså får en ny överrock i och med att Michael Treschow avgår som VD för Electrolux och kliver in som styrelseordförande istället för Lars Ramqvist. Ericsson skriver att prognosen för 2002 är osäker. "Totalt räknar vi med att nå målet om en 5-procentig marginal eller större - även om försäljningen för helåret blir så svag som minus 10 procent, skriver Ericsson. Åtgärdspaketet är orsaken till detta och bolagets koncernledning utesluter inte mer åtgärder: "Vi kommer att identifiera och utföra alla kostnadsreduktioner som är möjliga allt eftersom försäljningen fortskrider", skriver Ericsson. (di.se och Direkt)
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1