Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 april 2010

Den irländska regeringen inför elbilsbonus på 5 000 euro

Den irländska regeringen, ESB (Irlands näst största elbolag) och Renault-Nissan-alliansen har presenterat ett omfattande samarbetsprojekt som syftar till att göra Irland till den ledande nationen i Europa när det gäller elbilar.

Det slutgiltiga avtal innefattar utvecklandet av en rikstäckande infrastruktur av laddningsstationer (ESB), leverans av elbilar från och med 2011 (Renault-Nissan-alliansen) samt politiska åtgärder och olika incitament från den irländska regeringens sida som stöd för en utbredd användning av elbilar. De som inhandlar en elbil kan dra fördel av den elbilsbonus på 5 000 euro som den irländska regeringen har tillkännagivit kommer att införas. Irländska köpare av en elbil kommer dessutom att slippa fordonsskatten. Eamon Ryan, kommunikations- energi- och naturresursminister, beskriver tillkännagivandet som en realisering på fältet av regeringens politik: – Redan av regeringsprogrammet framgår vår avsikt att förändra Irlands energi- och transportsektorer. Vi har gjort stora framsteg när det gäller förnybar energi och energiutbyte, och nu påbörjar vi elektrifieringen av vår bilpark. -Målet för den irländska regeringen är att 10 % av Irlands fordon ska vara eldrivna år 2020. Dagens avtal med Nissan-Renault innebär att 2 000 elbilar kommer ut på våra vägar redan nästa år. Detta gör att förutsättningarna för att nå och kanske t.o.m. överträffa de uppsatta målen är mycket goda. – De som köper en elbil kommer att få ett bidrag från staten på i storleksordningen 5 000 euro och slipper samtidigt att betala fordonsskatten. ESB kommer att tillhandahålla den infrastruktur som behövs hemma hos dem som köper en elbil. – Irlands bilister kan se fram emot det kontanta bidrag, de bilar och de laddstationer som kommer att göra elbilen till det smarta alternativet för bilägarna, fortsätter Eamon Ryan Enligt avtalet kommer ESB före december 2011 att ha satt upp 3500 laddningsstationer runt om i landet. Arbetet har redan påbörjats i Dublin och laddningsstationer kommer också att installeras i Cork, Galway, Waterford och Limerick. ESB planerar även att sätta upp 30 snabbladdningsstationer över hela Irland före 2012. Nio av dessa beräknas stå färdiga redan i slutet av 2010. ESB:s verkställande direktör, Padraig McManus, beskrev dagens tillkännagivande som ”ytterligare en milstolpe på vägen mot utvecklandet av ett utsläppsfritt transportsystem”. – ESB bygger för närvarande upp en landstäckande infrastruktur som stöd för ett utbrett användande av elbilar. Irland kommer att vara ett av de första länderna i världen med ett rikstäckande nätverk för laddning av elbilar vilket kommer att öppna möjligheter för företagande och nya jobb. Slutmålet – en bilpark som inte är beroende av fossila bränslen – innebär dessutom uppenbara fördelar för vår miljö, fortsatte han.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2