Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 april 2010

Prospekt för Notes nyemission nu tillgängligt

Prospektet innehåller information om Bolagets eget kapital och skulder per 28 februari 2010.

Den 28 februari 2010 uppgick Bolagets eget kapital till 191,3 MSEK. Totalresultatet för perioden 1 januari - 28 februari 2010 uppgår till minus 18,6 MSEK, inkluderat periodens kostnader för omstruktureringsåtgärder samt omräkningsdifferenser i eget kapital. Vid samma tidpunkt uppgick Notes skulder till 552,3 MSEK. Total pensionsskuld uppgår till 12,7 MSEK. Bolaget har ställda säkerheter om 453,1 MSEK och eventualförpliktelser om 1,7 MSEK. I linje med det i bokslutskommunikén för 2009 kommunicerade strukturprogrammet har beslut fattats om avveckling av tillverkning i koncernens enheter i Skänninge, Sverige och Tauragé, Litauen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2