Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 april 2010

Malmö Mönsterkort ser ljust på 2010

På S.E.E.-mässan fick evertiq en pratstund med Ola Eriksson, vd på Malmö Mönsterkort.

Det är inte så många som tillverkar mönsterkort i Sverige nuförtiden. Men på en krympande marknad blir de som klarar sig kvar starka, och Malmö Mönsterkort har både egen tillverkning i Sverige och trading, med bibehållen hälsosam lönsamhet. Egen tillverkning och trading är ett bra koncept, tycker Ola Eriksson. Tradingkunderna behöver också ha lokal tillverkning hos den svenska leverantören. Och båda verksamheterna visar god lönsamhet. Företaget drog heller aldrig ner i lågkonjunkturen utan anställde i stället och tog bland annat in tradinggänget i Borlänge, som tidigare arbetat för Capinor. Hittills har 2010 varit långt över förväntningarna, och lönsamheten ligger ungefär som för toppåren 2007 – 2008. Egen materialutveckling Malmö Mönsterkort har satsat mycket på nya material i den egna fabriken, och då speciellt metallbaskort för belysning och fordonsapplikationer. LED-tekniken ställer stora termiska krav på materialen, så företaget har arbetat mycket med produktutveckling, bland annat på att tillverka substraten. Dessa består ofta av aluminium med keramiska inlägg och mycket arbete med att anpassa isolation i förhållande till spänningsförhållanden och överslagsspänningar har gjorts. Koppartjockleken i förhållande till den termiska punktbelastningen är ett annat område som är viktigt i sammanhanget. Ökad efterfrågan på flexkort På tradingsidan har flex-rigid framförallt ökat. Det krävs en annan maskinpark än den traditionella för flex-rigid, men inte för flex, som kan köras i traditionella processer i Malmöfabriken ner till 50 μm tjocklek på substratet, menar Ola Eriksson OSP för metallbassubstrat Malmö Mönsterkort erbjuder nu också OSP som ytbeläggning, och metoden har fått en enorm renässans - 80% av all metallbas är belagd med OSP. Detta för att substraten är svåra att ytbelägga med annat än tenn och tiden från tillverkning till lödning är kritisk. Däremot finns ingen efterfrågan på autokatalytisk beläggning, trots utmärkta termiska och mekaniska egenskaper. OSP är miljövänligt, och därför kostnadseffektivt när allt fler krav ställs på minsta möjliga miljöbelastning, så Ola Eriksson tror att det kommer att öka även för FR4-substrat. Inbakade komponenter Malmö Mönsterkort har även en process med ledande färg i stället för plätering. På det viset kan företaget göra resistiva tryck, det vill säga inbyggda motstånd. Produkten går huvudsakligen till militära applikationer. Företaget tillverkar också mönsterkort med inbakade RFID-taggar. Dessa används mest för att identifiera mönsterkorten senare i tillverkningsprocessen. Små chip med inbyggd antenn bakas in i korten och företaget har idag tillverkat cirka 30 000 - 40 000 av dessa. Malmö Mönstekort klarar 8-lagerskort i serieproduktion och 14-16 för protyper. Ledarbredder ner till cirka 100 μm, och 150-200 μm för genompläterat. I den egna produktionen görs inga blinda vior och inga mikrovior, utan företaget överlåter dessa order till sina kinesiska leverantörer som klarar upp till 50 lager, med mindre mått. - Tekniken har kommit väldigt långt i Kina, med hög repeterbarhet och snäva toleranser, säger Ola Eriksson. För att säkra leveranser och kvalitet på tradingsidan har Malmö Mönsterkort lyckats rekryterat en logistiker som kan en mängd kinesiska dialekter, som dagligen är i kontakt med företagets kinesiska leverantörer. Nu är tillverkningen i Sverige koncentrerad på snabba leveranser. 40 – 50 % gäller snabba jobb idag, jämfört med 10 % för 2 år sedan. Hälften av alla snabbjobb genereras via OEM-kunder, där time to market är en nyckelfaktor. Leveranser inom 48 timmars är då lönsamma för bägge parter. Det blir då prototyper och förserier som görs i Sverige, och sedan hamnar serietillverkningen i Kina. När produkten blir mer mogen kommer leveranser till eftermarknad ofta sedan tillbaka till Sverige. Marknaden har landat Marknaden har planat ut och bottnat i Sverige efter ett tufft decennium för mönsterkorttillverkare, men det kräver mycket marknadsföring för att hålla sig kvar på marknaden, menar Ola Eriksson. Ett stort problem för kvarvarande företag är service, eftersom maskinleverantörerna inte kan ha serviceorganisationer i närområdet när marknaden krympt. - Mer förebyggande underhåll är enda vägen, när det är långt till hjälp, säger Ola Eriksson. Det är också viktigt att ha byggt upp ett kontaktnät med olika serviceorganisationer i närliggande branscher. Kemleverantörerna är det inte lika kritiskt med, eftersom många fortfarande har produktutveckling kvar i Nordeuropa, samtidigt som de ofta har mycket verksamhet och försäljning i Asien, enligt Ola Eriksson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1