Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2010

Övergång till blyfri produktion odramatisk för Ericsson

Richard Trankell från Ericsson berättade på ett Swereaseminarium i tisdags om företagets övergång till blyfri produktion.

Ericsson påbörjade redan i slutet av 90-talet en förstudie för att kunna övergå till blyfri produktion. Vid denna tidpunkt fanns inte komponenter för ändamålet att få tag på, varför det tog ända till 2002 innan en produktion av 1000 sändare och mottagare till radiobasstationer kunde ske. Dessa användes sedan i fälttestester där de har jämförts med samma produkt tillverkad med blylegerat lod. Som lod till dessa kort användes SAC (en legering av tenn, silver och koppar). Övergång till blyfria produkter var tidigt på gång även i andra regioner än Europa och även om de infördes inom EU 2006 så kom Kina och Kalifornien med liknande krav 2007 och Sydkorea 2008, berättade Richard Trankell. Nu är situationen som bekant den omvända och komponenter för produktion med blylegerade lod allt svårare att få tag på. När de 1000 radiobasstationerna hade utvärderats 2004 utan några signifikanta felskillnader mot kontrollgruppen övergick Ericsson helt till blyfri produktion av dessa kort. Nya interna designregler för både mönsterkort och kretskort hade då tagits fram, liksom nya specar för kvalificering av komponenter och speciella krav för hantering av fuktkänsliga komponenter. År 2006 gick Ericssons produktion helt över till blyfritt och år 2009 har över 10 miljoner kretskort för radiobasstationer tillverkats. Erfarenheten har nu visat att antalet fel inte skiljer sig från de kort som tidigare tillverkats med blylegerade lod. En radiobasstation förväntas ha en livslängd på 20 år, tillägger Richard Trankell, men påpekar också att miljön de befinner sig i är ganska ”snäll” med få vibrationer och inom ett begränsat temperaturintervall.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2