Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 april 2010

System för smart ljusstyrning

System för smart ljusstyrning standardiseras.

De första delarna i standardserien SS‐EN 62386 för digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer har fastställts. De två delarna SS‐EN 62386‐101 och ‐102 som gäller för system och driftdon finns nu tillgängliga och en tredje ‐103 för manöverdon är på gång. De första åtta delarna SS‐EN 62386‐20X, med specifika fordringar för olika typer driftdon har samtidigt fastställts. Ytterligare delar ligger något år fram i tiden, bland annat för färgstyrning. Standarderna för manöverdon, blivande SS‐EN 62386‐30X, är sannolikt inte klara än på ett par år, men för den som vill vara i framkanten inom systemdesign när dessa produkter finns tillgängliga på marknaden eller vill vara med i utvecklingsfasen av produkterna är det dags att läsa in sig och fundera på vilken fördel ett deltagande i standardiseringen kan ge. Standardisering av gränssnitt för styrning av kontroll av gränssnittet är tänkt att möjliggöra interoperabiliteten på apparatnivå mellan olika leverantörer, t ex elektroniska driftdon och enheter för ljusstyrning. I systemstandarden definieras bland annat spänningsnivåer för signalnivåer hos de samverkande enheterna. I standarderna för fordringar på driftdon specificeras t ex kommandon och testsekvenser. Standarderna ersätter vissa avsnitt från standarden SS‐EN 60929. Genom den tekniska kommittén SEK TK 34 deltar svenska företag och myndigheter i det internationella och europeiska arbetet med standarder inom området ljusarmaturer med tillbehör. Standardiseringen är öppen för alla. För att vara med och påverka standarderna inom detta område är bästa sättet att gå med i SEK TK 34. Som ledamot i kommittén ges möjligheten att påverka, tillgång till standarderna inom området och tillgång till information om vad som är på gång inom standardiseringen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2