Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2010

Ericssons marknad krympte ca 10%

NettoomsÀttningen i kvartalet minskade med -9% jÀmfört med samma kvartal föregÄende Är och med -23% jÀmfört med föregÄende kvartal.
Faktureringen för jĂ€mförbara enheter, justerat för valutakurseffekter och valutasĂ€kringar, minskade med -16% jĂ€mfört med samma kvartal föregĂ„ende Ă„r. Valutakursffekter och valutasĂ€kringar, netto, hade begrĂ€nsad pĂ„verkan pĂ„ faktureringen. Under första kvartalet var operatörer i ett flertal utvecklingslĂ€nder fortsatt försiktiga med investeringar vilket pĂ„verkade faktureringen, huvudsakligen inom Networks. Detta uppvĂ€gdes delvis av fortsatt god fakturering av tjĂ€nster. Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbĂ€ttrades jĂ€mfört med samma kvartal föregĂ„ende Ă„r till 39% (36%) pĂ„ grund av effektivitetsvinster och produktmix. Bruttomarginalen ökade frĂ„n 35% i föregĂ„ende kvartal av samma skĂ€l. Rörelseomkostnaderna reducerades till SEK 13,1 (13,6) miljarder, exklusive omstruktureringskostnader. Detta inkluderar ocksĂ„ rörelseomkostnader frĂ„n den förvĂ€rvade CDMA-verksamheten. Minskningen jĂ€mfört med samma kvartal föregĂ„ende Ă„r beror huvudsakligen pĂ„ pĂ„gĂ„ende aktiviteter för att minska kostnaderna. Övriga rörelseintĂ€kter och -kostnader uppgick till SEK 0,3 (0,3) miljarder i kvartalet. Rörelseresultatet exklusive joint ventures och omstruktureringskostnader uppgick till SEK 4,5 (4,7) miljarder, inklusive ett positivt bidrag frĂ„n den förvĂ€rvade CDMA-verksamheten. Rörelsemarginalen var 10% (10%) i kvartalet trots lĂ€gre fakurering jĂ€mfört med samma period föregĂ„ende Ă„r. JĂ€mfört med föregĂ„ende kvartal minskade rörelsemarginalen pĂ„ grund av sĂ€songsmĂ€ssigt lĂ€gre fakturering. Ericssons resultatandelar i joint ventures, före skatt, uppgick till SEK -0,3 (-2,2) miljarder i kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, jĂ€mfört med SEK -0,4 miljarder i fjĂ€rde kvartalet. Sony Ericsson förbĂ€ttrade faktureringen och marginalerna avsevĂ€rt jĂ€mfört med föregĂ„ende kvartal tack vare effektiviseringsprogram och nya produkter. ST-Ericssons förlust ökade, huvudsakligen pĂ„ grund av lĂ€gre fakturering och sĂ€songsvariation. Omstruktureringskostnaderna i joint ventures uppgick till SEK 0,1 miljarder i kvartalet. Finansnettot var SEK -0,2 (0,8) miljarder, huvudsakligen pĂ„ grund av lĂ€gre rĂ€ntenetto och negativa effekter av valutaomrĂ€kningar av finansiella tillgĂ„ngar och skulder. Periodens resultat uppgick till SEK 1,3 (1,8) miljarder i kvartalet och vinst per aktie var SEK 0,39 (0,54). Justerat kassaflöde förbĂ€ttrades till SEK 3,0 (-1,7) miljarder i kvartalet, en minskning frĂ„n SEK 13,6 miljarder i föregĂ„ende kvartal. Kassaflöde frĂ„n rörelsen förbĂ€ttrades dock jĂ€mfört med samma kvartal föregĂ„ende Ă„r tack vare fokus pĂ„ kapitaleffektivisering. Kassaflödet pĂ„verkades negativt i kvartalet av betalning till pensionsstiftelser pĂ„ SEK 0,9 (1,5) miljarder.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2