Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2010

Micronic-Mydata ser positiva tecken

Under det senaste kvartalet har stora resurser lagts ned på arbetet att integrera Mydata och Micronic. Marknaden för ytmonteringsutrustning har börjat ta fart och man ser en ökad orderingång

Administrativa funktioner som finans, IT och HR har slagits samman. Gemensam utvecklings- respektive produktionsorganisation har skapats. Försäljnings- och serviceorganisationerna för de två affärsområdena kommer även fortsättningsvis att vara separata. Kontoret i Täby har anpassats till det nya bolaget och Mydatas flytt från Bromma är i stort sett avslutad. Arbetet följer en väl definierad plan och ska vara avslutad den 23 juni. De identifierade besparingarna i samband med sammanslagningen uppgår till drygt 60 MSEK på årsbasis, varav effekten i år blir cirka 30 MSEK. ”Årsstämman tog beslutet att ändra bolagets namn till Micronic Mydata AB. Ett avtal med Intel rörande utveckling av vår framtida produkt LDI har träffats och Intel har lagt en order på ett första LDI-system. För att säkerställa finansieringen av detta utvecklingsarbete genomför vi en nyemission på 245 MSEK”, meddelar Peter Uddfors, VD och koncernchef Micronic. Prognoserna för bildskärmsmarknaden har förbättrats och företaget ser en ökad efterfrågan på fotomasker. Under kvartalet erhöll man också en order på ett Prexision-10-system. ”Marknaden för ytmonteringsutrustning (SMT) har börjat ta fart och vi ser en ökad orderingång, framför allt mot slutet av perioden”, meddelar Peter Uddfors. Försäljningen 2009 uppgick proforma till drygt 1 miljard kronor. Styrelsens tidigare bedömning, att den totala försäljningen 2010 kommer att något överstiga den nivån, kvarstår. Första kvartalet 2010 (jämförelsesiffrorna avser första kvartalet 2009 proforma). Nettoomsättningen för Micronics första kvartal 2010 uppgick till 159 (172) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -70 (-106) MSEK. Orderingången uppgick till 336 (188) MSEK. Orderstocken var vid kvartalets utgång 219 MSEK. Micronic genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det huvudsakliga syftet med nyemissionen är att säkerställa finansiering av utveckling och marknadsföring av bolagets LDI-system. Nyemissionen beräknas inbringa cirka 245 miljoner kronor före emissionskostnader. Befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier sammanlagt motsvarande cirka 42 procent av nyemissionen. Intel Capital, Intels globala investeringsorganisation, har åtagit sig att teckna aktier som annars inte blivit tecknade till ett högsta värde av 80 miljoner kronor under vissa förutsättningar och i enlighet med vissa villkor, inklusive en teckningsnivå om minst 160 miljoner kronor. Beslutet om nyemission fattades på extra bolagsstämma den 12 april.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1