Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2010

Micronic-Mydata ser positiva tecken

Under det senaste kvartalet har stora resurser lagts ned på arbetet att integrera Mydata och Micronic. Marknaden för ytmonteringsutrustning har börjat ta fart och man ser en ökad orderingång
Administrativa funktioner som finans, IT och HR har slagits samman. Gemensam utvecklings- respektive produktionsorganisation har skapats. F√∂rs√§ljnings- och serviceorganisationerna f√∂r de tv√• aff√§rsomr√•dena kommer √§ven forts√§ttningsvis att vara separata. Kontoret i T√§by har anpassats till det nya bolaget och Mydatas flytt fr√•n Bromma √§r i stort sett avslutad. Arbetet f√∂ljer en v√§l definierad plan och ska vara avslutad den 23 juni. De identifierade besparingarna i samband med sammanslagningen uppg√•r till drygt 60 MSEK p√• √•rsbasis, varav effekten i √•r blir cirka 30 MSEK. ‚ÄĚ√Örsst√§mman tog beslutet att √§ndra bolagets namn till Micronic Mydata AB. Ett avtal med Intel r√∂rande utveckling av v√•r framtida produkt LDI har tr√§ffats och Intel har lagt en order p√• ett f√∂rsta LDI-system. F√∂r att s√§kerst√§lla finansieringen av detta utvecklingsarbete genomf√∂r vi en nyemission p√• 245 MSEK‚ÄĚ, meddelar Peter Uddfors, VD och koncernchef Micronic. Prognoserna f√∂r bildsk√§rmsmarknaden har f√∂rb√§ttrats och f√∂retaget ser en √∂kad efterfr√•gan p√• fotomasker. Under kvartalet erh√∂ll man ocks√• en order p√• ett Prexision-10-system. ‚ÄĚMarknaden f√∂r ytmonteringsutrustning (SMT) har b√∂rjat ta fart och vi ser en √∂kad ordering√•ng, framf√∂r allt mot slutet av perioden‚ÄĚ, meddelar Peter Uddfors. F√∂rs√§ljningen 2009 uppgick proforma till drygt 1 miljard kronor. Styrelsens tidigare bed√∂mning, att den totala f√∂rs√§ljningen 2010 kommer att n√•got √∂verstiga den niv√•n, kvarst√•r. F√∂rsta kvartalet 2010 (j√§mf√∂relsesiffrorna avser f√∂rsta kvartalet 2009 proforma). Nettooms√§ttningen f√∂r Micronics f√∂rsta kvartal 2010 uppgick till 159 (172) MSEK. R√∂relseresultatet uppgick till -70 (-106) MSEK. Ordering√•ngen uppgick till 336 (188) MSEK. Orderstocken var vid kvartalets utg√•ng 219 MSEK. Micronic genomf√∂r en nyemission av aktier med f√∂retr√§desr√§tt f√∂r bolagets aktie√§gare. Det huvudsakliga syftet med nyemissionen √§r att s√§kerst√§lla finansiering av utveckling och marknadsf√∂ring av bolagets LDI-system. Nyemissionen ber√§knas inbringa cirka 245 miljoner kronor f√∂re emissionskostnader. Befintliga aktie√§gare har √•tagit sig att teckna aktier sammanlagt motsvarande cirka 42 procent av nyemissionen. Intel Capital, Intels globala investeringsorganisation, har √•tagit sig att teckna aktier som annars inte blivit tecknade till ett h√∂gsta v√§rde av 80 miljoner kronor under vissa f√∂ruts√§ttningar och i enlighet med vissa villkor, inklusive en teckningsniv√• om minst 160 miljoner kronor. Beslutet om nyemission fattades p√• extra bolagsst√§mma den 12 april.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2