Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Michael Gasch (Data4PCB) Mönsterkort | 26 april 2010

Brist på material till mönsterkort

"Prisökningen för material till mönsterkort har redan nått Europa. De företag som fortfarande tillverkar här har under de senaste veckorna anpassat försäljningspriserna till de förändrade kostnaderna", kommenterar Michael Gasch på konsultfirman Data4PCB den aktuella situationen.

Efterfrågeökningen i Asien har varit plötslig och intensiv, och har drabbat alla aktörer inom leveranskedjan vilka varit ganska oförberedda. Råvaror för laminat består av cirka 20% harts (endast fem tillverkare i världen), 30% glasfiber (endast 5 tillverkare) och 50% kopparfolie (17 producenter, varav hälften enbart producerar för eget behov). På grund av avmattningen i efterfrågan har flera glasfibertillverkare stängt ner sina produktionsugnar. Den speciella kvalitet som krävs för elektronikindustrin har varit omöjlig att producera med vinst. När ugnarna en gång stängts av tar det månader innan det kan användas i produktion igen. Hartserna är petroleumprodukter, och priserna höll sig på konstant nivå en lång tid på grund av recessionen, men har nu över fördubblats sedan januari 2009. Priset för koppar har höjts med 150% sedan i januari 2009 (från 3070 USD till 7660 USD per ton). De redan nämnda prishöjningarna för laminat (och fler kommer mycket sannolikt inom de närmaste veckorna) måste föras vidare från mönsterkortstillverkare, eftersom det är nödvändigt för deras överlevnad. Ännu mer problematiskt än priset är dock faktiskt bristen på laminat. På många etablerade elektroniska produkter fortsätter efterfrågan att vara god, inte minst på grund av ytterligare funktioner och nya program. Dock kommer det också nya produkter på marknaden och den allmänna efterfrågan har ökat i nästan alla branscher. Asiatiska mönsterkortstillverkare kör redan på maximal kapacitet. Antalet order för mönsterkort som går till Asien ökar hela tiden. Därför har ett antal europeiska tillverkare också kört på full kapacitet. Ökade leveranstider, redan på flera månader, är bevis nog. Alla laminattillverkare kör alltså med full kapacitet. Ny kapacitet i Asien är planerad, men det kommer att ta flera månader för dessa tillverkare att leverera något. Det bör också noteras att den nya kapaciteten inte byggs för vanliga material utan för halogenfria material, med högre pris och därmed bättre avkastning. Vi kommer att ställas inför en global allokering av basmaterial, vilket kommer att påverka branschen mycket mer än något annat. Kapaciteten för laminat som fortfarande finns i Europa är långt ifrån tillräcklig för att tillgodose den lokala industrin. Vissa asiatiska leverantörer har redan valt bort det europeiska näringslivet sedan flera veckor tillbaka. De återstående handelsföretagen kommer inte att kunna uppfylla den plötsliga ökningen av efterfrågan. Det kommer att bli hektiskt och endast de med de bästa relationerna mellan kunder och leverantörer kommer att kunna säkra en rimlig försörjning. Vi tackar Michael Gasch för hans artikel.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1