Annons
Annons
Annons
Annons
Göran Jansson Elektronikproduktion | 27 april 2010

Note redovisar förlust på 52,5 MSEK

Note redovisar idag en fortsatt förlust på 52,5 MSEK för januari till mars 2010.

Note redovisade nu på tisdagsmorgonen återigen dystra siffror. • Försäljningen minskade med 17% till 273,5 (329,1) MSEK varav 14 procentenheter utgjordes av den avvecklade verksamheten inom Telecom. För jämförbara enheter minskade försäljningen med 3%. • Rörelseresultatet uppgick till -52,5 (-8,6) MSEK, i resultatet ingår struktur- och andra kostnader av engångskaraktär om 44 MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till -19,2% (-2,6%). • Resultat efter finansnetto uppgick till -55,1 (-11,1) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till -43,7 (-8,4) MSEK, vilket motsvarar -4,54 (-0,88) SEK/aktie. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,3 (-15,3) MSEK, vilket motsvarar 1,49 (-1,59) SEK/aktie ”Med hänsyn till den rådande bristsituationen på marknaden för elektronikkomponenter är den närmaste volymutvecklingen svårbedömbar. Målet är att Note ska växa och att tillväxten sker med hög effektivitet och lönsamhet. Vi har inlett ett nytt tufft åtgärdsprogram och det är fortfarande stora utmaningar framför oss. Jag är dock övertygad om att morgondagens Note har stora möjligheter att bygga långsiktiga värden för både kunder och aktieägare”, skriver Göran Jansson, tillförordnad vd och koncernchef för Note i en kommentar.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2