Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 oktober 2001

Telia säljer Orbiantgruppen till Flextronics

Telia avyttrar 91 procent av Orbiantgruppen till Flextronics. Gruppen består av bolagen Neterna, Telia Service, Telia Systems, Evega, Relacom och Wireless Network Management

Vid försäljningen erhåller Telia en likvid om 1.046,5 MSEK. Härtill kan tillkomma en tilläggsköpeskilling vars storlek är beroende av utvecklingen i Orbiantbolagen under perioden 2002 - 2004. Tilläggsköpeskillingens storlek, vilken bestäms slutgiltigt efter utgången av 2004, kan inte nu beräknas, men kan maximalt uppgå till 2.300 MSEK. Orbiantgruppen är verksam inom design, installation, drift, underhåll och övervakning av nät och annan utrustning för fast- och mobil tele- och datakommunikation. Verksamheten omfattar allt från avancerade tjänster för såväl mobila nät, IP-nät för företag som publika nät till standardiserade installationer. Under år 2000 omsatte företagen i gruppen sammanlagt ca 5.700 MSEK, varav ca 1.700 MSEK avsåg försäljning utanför Teliakoncernen. Affären är ett steg i Telias renodling och fokusering på kärnverksamheten. I framtiden kommer Telia att köpa tjänster inom installation, drift och underhåll av underleverantörer såsom Orbiantgruppen. Telia har upprättat avtal om fortsatt samarbete med Orbiantgruppen. Bolagen har tillsammans ca 5.400 medarbetare som samtliga blir en viktig del i Flextronics och kommer att ingå i affärsområdet Flextronics Network Services. Flextronics har idag närmare 70.000 anställda, och efter affären kommer Network Services ha drygt 6.400 medarbetare globalt, varav den största delen i Norden. Affärsområdet erbjuder tjänster inom implementering, drift och underhåll av fasta och mobila nät. Flextronics definierar affärsområdet som ett prioriterat tillväxtområde. "Försäljningen av Orbiantgruppen utgör en viktig del i Telias långsiktiga och medvetna strävan att renodla verksamheten", säger Marianne Nivert, Vd och koncernchef i Telia. "Genom affären med Flextronics medverkar vi till att förändra och förnya den bransch där Orbiantgruppen nu blir en tung och viktig spelare tack vare mångårig erfarenhet och bred kompetens inom tele- och datakommunikation, Orbiantgruppen blir en viktig leverantör till Telia - samtidigt som den nu kan agera självständigt på marknaden." "Affären gör om spelreglerna i branschen. För första gången blir det möjligt att köpa riktigt avancerade och heltäckande tjänster på detta område från en självständig aktör. Vi ser mycket positivt på framtidsutsikterna för Orbiantgruppen", säger Ronny Nilsson, chef för Flextronics verksamhet i västra Europa och styrelseordförande i Flextronics Network Services.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1