Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 april 2010

Elektronikgruppen vände till vinst

Elektronikgruppen BK AB visar pÄ vinst, om Àn blygsam, i sin delÄrsrapport.
Elektronikgruppen visar i sin kvartalsrapport januari till mars 2010 pÄ ett plus pÄ 0,3 MSEK i rörelseresultat. NettoomsÀttning 184 Mkr (197) OrderingÄng 209 Mkr (206) Rörelseresultat 0,3 Mkr (-34,0) Resultat före skatt 3,2 Mkr (-37,7) Periodens resultat 0,4 Mkr (-36,5) Resultat per aktie 0,08 kr (-6,53) Kassaflöde frÄn den löpande verksamheten -12,4 Mkr (23,6) I resultatet för januari-mars 2009 (jÀmförelseperioden) ingÄr jÀmförelsestörande poster om cirka -35 Mkr.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-19 15:52 V12.2.2-2