Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 april 2010

Elektronikgruppen vände till vinst

Elektronikgruppen BK AB visar på vinst, om än blygsam, i sin delårsrapport.

Elektronikgruppen visar i sin kvartalsrapport januari till mars 2010 på ett plus på 0,3 MSEK i rörelseresultat. Nettoomsättning 184 Mkr (197) Orderingång 209 Mkr (206) Rörelseresultat 0,3 Mkr (-34,0) Resultat före skatt 3,2 Mkr (-37,7) Periodens resultat 0,4 Mkr (-36,5) Resultat per aktie 0,08 kr (-6,53) Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,4 Mkr (23,6) I resultatet för januari-mars 2009 (jämförelseperioden) ingår jämförelsestörande poster om cirka -35 Mkr.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2