Annons
Annons
Embedded | 28 april 2010

Enea förbättrar resultatet

Under första kvartalet 2010 har Enea förbättrat resultat jämfört med motsvarande period föregående år då företaget gjorde en förlust.

Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 6,3 procent och resultatet före skatt till 11,9 MSEK. Omsättningen har minskat med 10 procent vilket uppges bero på en minskad leveranskapacitet inom affärsområdet Consulting. Affärsområde Software har uppvisat en positiv utveckling under kvartalet med kraftigt förbättrad lönsamhet. Första kvartalet: Nettoomsättning 186,3 (207,3) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år påverkas av ändrad redovisning av royalty vilket fick en negativ effekt på 7 MSEK under första kvartalet. Intäkter för affärsområde Software 86,8 (80,5) MSEK. Intäkter för affärsområde Consulting 112,8 (145,3) MSEK. Rörelseresultat 11,8 (-36,7) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år belastas med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK. Resultat efter skatt 8,7 (-25,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten 4,1 (21,5) MSEK. Resultat per aktie 0,50 (-1,40) SEK. Per Åkerberg, vd och koncernchef kommenterar: "År 2010 har inletts med ett Enea som har en väsentligt förbättrad intjäningsförmåga vilket även våra siffror visar. Vi har under föregående år gjort en rad anpassningar av verksamheten vilket resulterat i färre konsulter, färre produktutvecklare och en lägre kostnadsbas. Trots detta har vi lyckats hålla intäkterna för affärsområde Software på en stabil nivå och vi kan se att efterfrågan successivt kommer tillbaka på konsultsidan. Våra anpassningar återspeglas direkt på rörelseresultatet där vi vänt en förlust första kvartalet föregående år till en vinst på 11,8 MSEK för första kvartalet i år. Den största affären under kvartalet kom från Japan. Kunden kommer att använda Eneas multicoreversion av operativsystemet Enea OSE samt relaterade produkter och tjänster för att utveckla delar av distributionsnätet för HDTV. Detta är ett bra exempel på en affär där vi kan använda vår kunskap inom telekom för att skapa nya affärsmöjligheter."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2