Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 april 2010

Elektronikgruppen förvärvar OEM Internationals verksamhet inom produktionsutrustningar

Elektronikgruppen BK AB har tecknat avtal med OEM International AB i syfte att förvärva verksamheten inom OEMs division Production Technology.

Divisionen utgörs av bolagsgruppen Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning och servicetjänster för elektronikindustrin med en årsomsättning på cirka 60 Mkr. Förvärvet beräknas vara slutfört under maj med tillträdesdag den 1 juni 2010. - Genom affären kommer Cyncronaverksamheten att få möjlighet att utvecklas tillsammans med Elektronikgruppens verksamhet inom samma område. Affären stärker Elektronikgruppens position inom produktionsutrustning för elektronikindustrin på den nordiska marknaden, säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för Elektronikgruppen. Den förvärvade verksamheten kommer att integreras i bolagsgruppen Scanditron som utgör affärsområde Production Technology inom Elektronikgruppen. Scanditron säljer produktionsutrustning, förbrukningsmaterial samt service- och utbildningstjänster för elektronikproduktion och har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Baltikum och Polen. Affärsområdet omsatte 110 MSEK under 2009. Förvärvet är en inkråmsaffär där Elektronikgruppen förvärvar lager, utrustning och immateriella tillgångar såsom varumärken, internetdomäner, kund- och leverantörsavtal, etc. Flertalet av medarbetarna inom Cyncrona kommer erbjudas fortsatt anställning inom Elektronikgruppen. Köpeskillingen uppgår till cirka 6 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens täckningsbidrag under de kommande två åren. Integrationskostnaderna väntas uppgå till maximalt 2 MSEK varvid förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Elektronikgruppens resultat under innevarande år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1