Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 maj 2010

Hanza får ny ägarstruktur

Hanza har fått en förändring av ägarbilden.

Minoritetsägaren Hanza Intressenter har köpt samtliga utestående aktier och blir därmed ensam ägare av bolaget. Hanza har haft två ägare; Gunnar Bergström, via HSF Gruppen AB, samt Hanza Intressenter AB, som i sin tur ägs av en rad namnkunniga svenska investerare och institutionella ägare. Under april har Hanza Intressenter förvärvat samtliga aktier från HSF Gruppen AB och blir nu ensam ägare av Hanza AB. ”Jag arbetar med att utveckla min koncern HSF Gruppen och kommer nu att fokusera på detta. Därför har jag tillsammans med Hanza Intressenter hittat en lösning som är bra för alla parter. Jag är otroligt nöjd med utvecklingen av Hanza och allt som vi har åstadkommit på den här korta tiden.” säger Gunnar Bergström, Koncernchef HSF Gruppen AB. Hanzas affärsmodell, Complete Manufacturing Services, erbjuder kostnadseffektiv tillverkning av mekanik och kablage i Estland, samt elektronik i Polen. Hanza har även kompetenscenter i Sverige, så kallad Proximity Plants, för tjänster och tillverkning nära kunderna. Under 2009 utvecklades koncernen genom förvärvet av Elektromekan i Årjäng AB som nu ingår i koncernen under namnet Hanza Elektromekan. Styrelseordförande för Hanza Intressenter är Mikael Smedeby, partner, Advokatfirma Lindahl i Uppsala. ”Vi tror att kontraktstillverkningsbranschen står inför en omfattande omstrukturering som Hanza kommer att vara med och leda”, säger Mikael Smedeby. Hanza lanserades i januari 2008 som det första bolaget i en ny generation av kontraktstillverkare, vilka erbjuder kompletta tillverkningstjänster. Sten Dybeck tillträdde som styrelseordförande med Gunnar Bergström som vice ordförande och Erik Stenfors som Koncernchef. ”Gunnar tillförde vid bildandet av Hanza en fantastisk plattform genom de enheter HSF Gruppen byggt upp. Vi har nu nått en lösning som alla är nöjda med och som gagnar båda koncernerna”, säger Erik Stenfors, koncernchef Hanza AB. ”Hanza har kommit ut ur finanskrisen i en styrkeposition och vi ser med tillförsikt fram mot de nya möjligheter som den vändande konjunkturen för med sig.”
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2