Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 maj 2010

Notes företrädesrättsemission övertecknad

Notes nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har övertecknats. Totalt 19 059 178 aktier, motsvarande cirka 99,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.
Därutöver har ansökningar om att få teckna 9 797 133 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, vilket sammantaget innebär att nyemissionen övertecknats med cirka 49,9 procent. Lämnade emissionsgarantier behöver därmed ej tas i anspråk.

De aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Avräkningsnotor skickas ut omkring den 11 maj 2010 för att bekräfta tilldelningen av sådana aktier.

Genom nyemissionen tillförs Note cirka 86,6 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Note med 19 248 400 aktier och aktiekapitalet med 9 624 200 SEK. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 14 436 300 SEK och antalet aktier till 28 872 600 aktier. De med företrädesrätt tecknade aktierna beräknas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm från och med omkring den 17 maj 2010. Aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel under andra hälften av maj 2010.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1