Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 maj 2010

Leab stannar i Sverige

Leab Groups enhet i Tallinn, Leab Eesti OÜ är Leabs enda anläggning i ett lågkostnadesområde.

Företaget har många kunder som är beroende av produktion i Sverige, och vill arbeta med ett företag som snabbt kan anpassa sin produktion, när kunden ofta kommer med ändringar i sina konstruktioner. Leab ser därför sällan Asien som en konkurrent. – Någon gång kan det visserligen vara så, men produkter går åt andra hållet också, berättar Leabs vd Martin Linder. Man kan ofta kapa 5-10% av produktens pris tack vare lägre lönekostnader i Asien, men förtjänsten försvinner fort när produkten ska göra 8 veckors båtresa, som binder kapital och kostar i förlorad flexibilitet. Kostnadsfördelen i förhållande till den förlorade flexibiliteten gör att det ofta inte är en så god affär. Konstruktörerna har nästan alltid behov av lokal service, speciellt när produktgenerationerna avlöser varandra allt snabbare. Stabilitet i prognoser och att det inte är för mycket ändringar är nödvändigt om man ska outsourca långt bort, menar Martin Linder, som erbjuder Leabs kunder tillverkning i Estland som alternativ. – Estland ligger nära oss kulturellt och det är lätt att kommunicera med estländarna, fortsätter Martin Linder. Den yngre generationen där har västvärldens synsätt fullt ut. I Leabs fabrik i Tallin har Erki Hirv, som tidigare varit vd på Note i Pärnu i Estland, tagit över som vd på Leab Eesti efter Avigdor Vasserman. – Avigdor har på 5 år byggt upp verksamheten från 3 personer till 90, säger Martin Linder, som är mycket nöjd med Avigdor Vassermans insats. Nu växer verksamheten och vid en viss storlek behöver ett företag en annan sorts ledare för att utveckla företaget vidare. Leabs försäljning sjönk med 14% under 2009 (mot 2008 som var ett rekordår), och det är förhållandevis lite, dessutom klarade sig Leab genom 2009 med ett resultat på 5%. – Det är för tidigt att prata om vändning även om försäljningen under mars och april har varit bra, säger Martin Linder. Kundernas prognoser ser också bra ut, men komponentsituationen begränsar. Leab upplever komponentbristen på bred front och lägger mycket tid på att leveransbevaka och jaga. ”Men det lönar sig inte att jaga det som inte finns”, som Ingalill Backlund, företagets inköpschef, uttrycker saken. – Komponentbrist med allokeringar till följd, drabbar alla i branchen. Samtidigt kan man som optimist tolka det som att den underliggande efterfrågan är på uppgång, menar Martin Linder, som tror att vändningen vi ser nu inte liknar ett V utan snarare ett lutande L där vi kanske kan förvänta oss en uppgång på 5-10% per år. Ny- och återanställningar på Leab har redan förekommit. Inte i mängder, men företaget har fått en handfull nya medarbetare. Leab har i övrigt varit försiktigt med investeringar under fjolåret, då tid i stället använts till att arbeta med införandet av Lean on Leab, men investeringsbehovet kvarstår och vissa nyinvesteringar behövs, så vi kommer nog att få se att Leab köper en del nya maskiner den närmaste tiden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2