Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 maj 2010

Elektronikföretag uppmanar EU till fler RoHS-begränsningar

Elektronikföretag och miljöorganisationer uppmanar nu EU att begränsa flera farliga ämnen i elektroniska produkter under 2015 för att undvika ytterligare globala dioxinutsläpp.

EU:s lagstiftare är nu i färd med att besluta framtida restriktioner av farliga ämnen i elektronik genom EU:s RoHS-direktiv. En allians bestående av Acer, Dell, Hewlett-Packard och Sony Ericsson, har tillsammans med den offentliga intresseorganisationen ChemSec, Clean Production Action och European Environmental Bureau, uppmanar EU:s lagstiftare att förbjuda användningen av alla bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC) i elektronik som släpps ut på marknaden från slutet av 2015 och framåt. Det nuvarande RoHS-direktivet begränsar vissa tungmetaller och två typer av bromerade flamskyddsmedel. Alliansen kräver restriktioner för alla bromerade ämnen samt PVC. Europaparlamentets miljöutskott röstar om RoHS-förslaget den 3 juni. Europaparlamentet kommer sedan att överväga direktivet i kammaren i juli 2010. Alliansen av företag och ideella organisationer uppmanar också EU att erkänna möjligheten av dessa ämnen kan generera mycket farliga dioxiner och andra skadliga ämnen när dessa ämnen förbränns i slutet av sin livscykel eller ännu viktigare, då de bränns på undermåliga behandlingsplatser utanför EU. Export av e-avfall är förbjudet enligt EU-rätten men mycket e-avfall hamnar i Asien, Afrika och Latinamerika under täckmantel av återvinning. Användningen av PVC och bromerade flamskyddsmedel i elektronik är mycket problematiskt både ur miljösynpunkt och för människors hälsa. Vid förbränning har de potential att förvandlas till några av de mest giftiga kemikalier som någonsin gjorts av människor, dioxiner och furaner. Dioxiner och furaner är globala föroreningar som är mycket svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka cancer, missbildningar och neurologiska skador. Klorerade dioxiner genereras vid förbränning av PVC-plast och har klassificerats som en av de främsta globala föroreningarna från den internationella Stockholmskonventionen. Bromerade flamskyddsmedel har också potential att generera dioxiner vid undermålig behandling och deras förekomst i produkter har visat sig medföra risker för arbetstagarna i återvinningsanläggningar. Båda vägarna har dokumenterats nyligen av forskare från Umeå universitet i en rapport som sammanställts för Svenska Naturvårdsverket (förslaget till betänkande mars 2010).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1