Elektronikproduktion | 20 maj 2010

Många företag tycker regionalisering är bra

Är det bäst att tillverka elektroniska produkter i regionen där produkten kommer att säljas? En överväldigande majoritet säger "ja".
Marknadsundersökaren analytikerföretaget Charlie Barnhart & Associates har kommenterat fördelarna med regional tillverkning de 3 senaste åren. "Vi definierar regionalisering som OEM-företagens beslut att tillverka elektronikprodukter, oavsett om det är internt eller genom ett EMS/ODM-företag, i samma region där de i slutänden kommer att säljas", säger Eric Miscoll, analytiker hos Charlie Barnhart.

Visserligen är detta inte nödvändigtvis den bästa metoden för alla produkter, men i synnerhet för mindre handelsprodukter innebär regionalisering vissa fördelar i form av mindre lagerhållning och logistik, snabbare leveranstider och lägre supportkostnader, menar han.

I den första undersökningen kallad ”Charlie's Pulse” uppmanas besökare att dela sina åsikter om regionalisering. Frågan ställdes om det var bäst att tillverka elektronikprodukter i regionen där produkten kommer att säljas. En stor majoritet av de svarande (84%) instämmer i denna uppfattning till viss del, medan bara en liten procent (16%) inte höll med.

Sedan ställdes frågan om de företag som de svarande arbetade för använder en regional strategi för elektroniktillverkning. Majoriteten av de svarande (80%) uppgav att de gjorde det till viss del, medan en minoritet (16%) uppgav att de inte gjorde det. Av dem som angav att de inte använde sig av en regional strategi angav de flesta (75%) på den första frågan att de inte håller med om att regionaliseringen är ett bra tillvägagångssätt, så de agerar i enlighet med sin övertygelse.

- Vi inser att frågan om tillverkning av elektronikprodukter är en komplex process där hänsyn skall tas till många viktiga variabler och att det inte finns en storlek som passar alla OEM-tillverkare. Resultaten av denna undersökning stöder idén om regional tillverkning, avslutar Eric Miscoll.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2