Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 maj 2010

Många företag tycker regionalisering är bra

Är det bäst att tillverka elektroniska produkter i regionen där produkten kommer att säljas? En överväldigande majoritet säger "ja".

Marknadsundersökaren analytikerföretaget Charlie Barnhart & Associates har kommenterat fördelarna med regional tillverkning de 3 senaste åren. "Vi definierar regionalisering som OEM-företagens beslut att tillverka elektronikprodukter, oavsett om det är internt eller genom ett EMS/ODM-företag, i samma region där de i slutänden kommer att säljas", säger Eric Miscoll, analytiker hos Charlie Barnhart. Visserligen är detta inte nödvändigtvis den bästa metoden för alla produkter, men i synnerhet för mindre handelsprodukter innebär regionalisering vissa fördelar i form av mindre lagerhållning och logistik, snabbare leveranstider och lägre supportkostnader, menar han. I den första undersökningen kallad ”Charlie's Pulse” uppmanas besökare att dela sina åsikter om regionalisering. Frågan ställdes om det var bäst att tillverka elektronikprodukter i regionen där produkten kommer att säljas. En stor majoritet av de svarande (84%) instämmer i denna uppfattning till viss del, medan bara en liten procent (16%) inte höll med. Sedan ställdes frågan om de företag som de svarande arbetade för använder en regional strategi för elektroniktillverkning. Majoriteten av de svarande (80%) uppgav att de gjorde det till viss del, medan en minoritet (16%) uppgav att de inte gjorde det. Av dem som angav att de inte använde sig av en regional strategi angav de flesta (75%) på den första frågan att de inte håller med om att regionaliseringen är ett bra tillvägagångssätt, så de agerar i enlighet med sin övertygelse. - Vi inser att frågan om tillverkning av elektronikprodukter är en komplex process där hänsyn skall tas till många viktiga variabler och att det inte finns en storlek som passar alla OEM-tillverkare. Resultaten av denna undersökning stöder idén om regional tillverkning, avslutar Eric Miscoll.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1