Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 juni 2010

ABB utvecklar smart elnät i Helsingfors

ABB ska delta i ett samarbetsprojekt med det kommunala energibolaget Helsingin Energia samt Nokia Siemens Networks för att utveckla, bygga och installera ett smart elnät i stor skala i den nya stadsdelen Kalasatama (Fiskehamnen) i Helsingfors.

I den nya miljöprofilerade stadsdelen Kalasatama i Helsingfors ska forskningsprojektet utveckla och testa ett koncept med ett flexibelt elnät med låga utsläpp. Projektet är en del av en större satsning för att lyfta Helsingfors miljöprestanda. ABB, Helsingin Energia och Nokia Siemens Networks kommer att leverera en rad tekniska lösningar för att säkerställa hållbar och effektiv generering, överföring och distribution av elenergi i stadsdelen. Dessa lösningar inkluderar system som gör att överskott av energi från förnybara energikällor inom stadsdelen (exempelvis solpaneler på hustak) kan matas in i elnätet, att elfordon kan laddas från elnätet respektive mata tillbaka energi in i elnätet, att energi kan lagras, att användarvänliga tjänster och funktioner utformas och att distributionsnätet får en hög grad av flexibilitet och transparens, för att på dessa sätt minska energianvändning och utsläpp. ”Den nya tekniken för smarta elnät kommer att möjliggöra nya innovativa tjänster till konsumenter, såsom skett inom mobiltelefonnäten. Konsumenterna kommer att aktivt kunna styra sin energianvändning genom nya kundinriktade tjänster och eltariffer i realtid,” säger Jaakko Aho, chef för Energy Solutions vid Nokia Siemens Networks. Visionen hos samarbetsparterna i konsortiet är ett smart elnät som bygger på vedertagna industristandarder och som stödjer ett stabilt, säkert, effektivt och miljömässigt hållbart elkraftsystem. Det ska också inrymma system som gör att konsumenten blir mer aktiv i sitt sätt att använda energi. Detta gör att lokala producenter och konsumenter kan interagera med nätoperatören och energimarknaden för att minska belastningen i perioder med hög efterfrågan samt öka effektiviteten. Projektet i Helsinfors är ABB:s senaste projekt inom smarta elnät. Tidigare under året har ABB inlett ett samarbete med T-Systems, ett dotterbolag till Deutche Telecom, för att utveckla lösningar inom smarta elnät i staden Friedrichshafen i södra Tyskland. I slutet av 2009 meddelade företaget ett forskningssamarbete med Fortum för att utveckla ett storskaligt smart elnät i en ny stadsdel i Stockholm.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2