Elektronikproduktion | 02 juni 2010

Sarantel outsourcar till Elcoteq

Sarantel Group PLC har undertecknat ett Letter of Intent med Elcoteq SE att outsourca sin montering, test och leveranskedja.

Initiativet förväntas ge årliga produktionsbesparingar på cirka 600 000 euro för tillverkaren av miniatyrantenner. Överföringen av processer och tillhörande utrustning bör vara avslutad före utgången av 2010, med få eller inga störningar i leveranserna. De extraordinära kostnader som uppstår för omstruktureringen beräknas till ungefär 60 000 euro.   David Wither, koncernchef, kommenterar: "Detta är en viktig utveckling som avsevärt kommer att minska våra kostnader och förenkla vår verksamhet så att vi kan fokusera på att utveckla nästa generation av innovativa antenner för konsumenter och högvärdesmarknader."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1