Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 juni 2010

RoHS-omröstningen, en missad chans

ChemSec stöder beslutet av Europaparlamentets miljöutskott att utvidga direktivets tillämpningsområde till en öppen omfattningen, vilket inkluderar grupper som tidigare inte omfattats av RoHS.

Dessutom välkomnar ChemSec införandet av RoHS-metodiken för vidare utvärdering av ämnen för framtida begränsningar som skall ingå i direktivet. Misslyckandet av ledamöterna av EU-parlamentet att införa nya begränsningar av bromerade flamskyddsmedel, eller BFR, och PVC-plast är dock en besvikelse och en missad möjlighet. Vid omröstningen förkastade utskottet förslaget att inkludera bromerade flamskyddsmedel och PVC i RoHS-listan över begränsade ämnen: bilaga IV. ChemSec har starkt rekommenderat parlamentsledamöterna att begränsa bromerade flamskyddsmedel och PVC. Den främsta orsaken är den potentiella faran av att sådana kemikalier som innehåller organiska brom- och klorföreningar omvandlas till dioxiner vid förbränning vid otillräckligt höga tempreraturer. Dioxiner är några av de mest farliga föreningar som skapats av människan, med långtgående effekter på hälsan såsom hormonstörningar, cancer och fosterskador. – De väletablerade vetenskapliga bevis för de problem som människor och miljö av bromerade flamskyddsmedel och PVC är överväldigande, säger Frida Hök, ChemSecs RoHS-projektledare. Under det senaste decenniet har i allt större utsträckning den vetenskapliga litteraturen visat negativa effekter av bromerade flamskyddsmedel och PVC på människors hälsa och miljön. Riskerar att släppa ut farliga ämnen i miljön, till exempel genom omvandling till dioxiner, erkändes av ledamöterna i lydelsen av metoden för eventuella framtida begränsningar. Men även om BFR och PVC uppfyller dessa kriterier i dag, var de inte med på listan över RoHS-begränsningar. Det är anmärkningsvärt att Europaparlamentets miljöutskott inte beslutat att bidra till att fasa ut användningen av dessa farliga kemikalier! Dessutom finns lämpliga alternativ till användningen av bromerade flamskyddsmedel och PVC. Stora delar av elektronikindustrin har redan börjat övergången från bromerade flamskyddsmedel och PVC. Som ett exempel har viktiga aktörer inom elektroniksektorn som Dell, Acer, Hewlett-Packard och Sony Ericsson uppmuntrat begränsningar på alla bromerade flamskyddsmedel och PVC som finns i RoHS-direktivet. – Stora delar av industrin genomgår en övergång till BFR- och PVC-fria material, med en leverantörskedjan som kan ge säkrare alternativ för dessa farliga kemikalier, säger Nardono Nimpuno, ChemSecs Senior Advisor. Andra väntar på tydliga signaler från beslutsfattare, och det är verkligen otillfredsställande att lagstiftarna inte ger dem en hållbar vägledning om riktningen. Den tekniska kapaciteten finns där, vetenskapen finns där, men lagstiftarna tvekar. Kommittén lade också till ett undantag från RoHS för förnybar energiteknik, som till exempel solpaneler. – Det generella undantaget för till exempel solpaneler är ett ganska konstigt steg taget av utskottet. Vi stöder fullständigt övergången till förnybara energikällor, men många solenergiföretag använder mycket problematiska kemikalier, som till exempel kadmium, tillägger Nardono Nimpuno. Att undanta dem från tillämpningsområdet för RoHS kanske inte är den bästa stimulansen för att investera i renare teknik. Detta är ett olyckligt fall där energi och användning av gifter ställs mot varandra. Det stöder förnybara energikällor. Men är det miljövänligare?
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2