Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Laidler Associates Elektronikproduktion | 03 juni 2010

Varning för ogiltiga maskinnormer

Många maskintillverkare kan oavsiktligt använda utgångna standarder för att visa överensstämmelse med maskindirektivet, varnar Laidler Associates, ett konsultföretag för maskinsäkerhet i Storbritannien.

Endast standarder som harmoniserar med det nuvarande maskindirektivet 2006/42/EG, vilket varit i kraft från slutet av december 2009 ska nu användas. Många företag hänvisar dock fortfarande till standarder som harmoniserats med det tidigare, och nu föråldrade, maskindirektivet. "I vissa fall är det små ändringar som behöver göras så att standarder överensstämmer med det nya direktivet”, säger Paul Laidler, vd för Laidler Associates, "men i andra fall har mycket omfattande och betydande förändringar gjorts. Detta gäller till exempel EN ISO 12100-1 och EN ISO 12001-2, två mycket viktiga typ A-normer som styr utformningen av alla maskiner." "Oavsett hur mycket en standard har förändrats är det dock viktigt att referera till rätt version, annars är det omöjligt att vara säker på att kraven i direktivet har uppnåtts. Detta innebär att inga konformitetsdeklarationen utfärdas och ingen CE-märkning kan tillämpas på maskinen i fråga. Under dessa förhållanden kan maskinen inte lagligen säljas eller handlas inom EU." Situationen kompliceras ytterligare eftersom vissa viktiga standarder ännu inte harmoniserats med det gällande maskindirektivet. Ett belysande exempel är EN 60204-1 som omfattar säkerhetskrav för elektrisk utrustning av maskiner. Om ingen harmoniserad standard finns tillgänglig måste maskinbyggare göra sina egna bedömningar om gällande standard kan åberopas för att visa överensstämmelse med direktivet, eller om någon alternativ metod måste användas. I skrivande stund har 85% av de standarder som är relevanta för maskindirektivet publicerats i deras harmoniserade form och ytterligare 10% kommer att offentliggöras under de närmaste veckorna eller månaderna. Det fattas alltså fortfarande 5%, där ingen harmoniserad standard finns tillgänglig, och där maskinbyggare måste göra sin egen bedömning om gällande standard kan åberopas eller om någon alternativ metod måste användas. "Situationen beträffande standarder och maskindirektivet är långt ifrån idealisk”, säger Paul Laidler. "Det är komplicerat, det är förvirrande och det förändras hela tiden. Maskinleverantörer som vill vara säkra vid tillämpningen av CE-märkningen kommer därför vinna mycket på att söka expertråd."
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2