Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 juni 2010

Omröstningen i Europaparlamentets miljöutskott placerar TBBPA på prioriteringslistan

IPC fortsätter sina påtryckningar för en strikt vetenskaplig bedömning och uttrycker besvikelse över omröstningen i Europaparlamentets miljöutskott, där breda grupper av kemikalier omfattas i bilaga III för prioriterad bedömning.

Även om ett direkt förbud av dessa kemikalier har avvärjts i omröstningen stödjer sig utskottets beslut inte på en strängt vetenskaplig bedömning för att säkerställa skydd av miljö och människors hälsa. IPC är oroat över att processen som anges i ändringsförslagen som antogs i dag inte stödjer sig på strikt vetenskapliga metoder. Den föreslagna processen "saknar en strikt vetenskaplig metodik och kan därför leda till ytterligare restriktioner av ämnen som varken påverkar miljön eller människors hälsa”, säger Fern Abrams, IPC:s chef för miljöpolitik och regeringsrelationer. Att införa stora grupper av kemikalier, till exempel alla bromerade organiska ämnen, för prioriterad bedömning enligt bilaga III är opraktiskt och ovetenskapligt. Vissa av dessa, som polybromerade bifenyler (PBB), har identifierats som giftiga och begränsas enligt RoHS-direktivet. Andra som till exempel TBBPA, har konstaterats vara säkra för människors hälsa och miljö både av Världshälsoorganisationen och Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för hälso-och miljörisker (SCHER). I sin lobbyverksamhet har IPC under det senaste året uppmanat Europeiska Unionen att ändra RoHS-direktivet genom att införa en strikt vetenskaplig metodik, anpassad till utvärderingen av kemikalier enligt Reachregleringen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2