Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 juni 2010

Elgiganten får inte sälja felmärkta varor

Naturvårdsverket kommer att besluta att Elgiganten Grossist AB inte får sälja elprodukter utan korrekt märkning.

Märkningen är viktig för att man ska veta vem som har ansvar för produkten när den blir avfall. Inom EU finns krav på att elektriska och elektroniska produkter ska vara tydligt märkta med vem som är producent. Det är viktigt för att man ska kunna veta vem som ska betala för återvinning av den uttjänta produkten. – Tanken är att det ska leda till att produkterna blir lättare att återvinna eftersom företagen då får betala mindre för sitt avfall, säger Lars Eklund, handläggare på Miljörättsavdelningen. Vid tillsynsbesök hos Elgiganten Grossist AB har Naturvårdsverket upptäckt att till exempel kylskåp och andra vitvaror saknar korrekt märkning. Varorna måste vara märkta så att det framgår att Elgiganten Grossist AB har ansvar för dem. – När vi upptäcker att någon bryter mot reglerna är det vår uppgift som tillsynsmyndighet att vidta åtgärder, säger Lars Eklund Vi har underrättat Elgiganten Grossist AB per telefon i dag och kommer att skicka förslaget till beslut. Företaget har sedan tre veckor på sig att lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas. Enligt förslaget till beslut förbjuder Naturvårdsverket Elgiganten Grossist AB att sälja omärkta varor från och med 1 november 2010. Om företaget bryter mot beslutet blir följden ett vite på fem miljoner kronor. Elgiganten Grossist AB kan överklaga beslutet. De kommer i så fall att kunna sälja varorna som vanligt under den tid processen pågår.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2