Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 juni 2010

Alstom och Schneider Electric slutför förvärv

Alstom och Schneider Electric går idag vidare med slutförandet av transaktionen med Areva avseende förvärvet av Areva T&D, Transmissions- och Distributionsverksamheterna, efter att fått godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och French Commission des Participations et des Transferts.

Ett konsortieavtal signerades av Alstom och Schneider Electric i november 2009, med syfte att genomföra ett gemensamt förvärv. Priset för aktierna i Areva T&D uppgick till EUR 2,29 miljarder. Nettoskulden för Areva T&D uppgick till omkring EUR 0,89 miljarder per den 31 december 2009. Konsortieavtalet fastställer överföringen av Transmissionsverksamheten (omkring två tredjedelar) till Alstom, och Distributionsverksamheten (omkring en tredjedel) till Schneider Electric. Konsortieavtalet fastställer även formerna för överföringen och avtalet tillåter båda köparna att omedelbart ta separat operativt ansvar för respektive verksamhet. Alstom och Schneider Electric ämnar också att etablera ett samarbete mellan Transmissions- och Distributionsverksamheterna genom kommersiella licensavtal. Gemensam Forskning & utveckling kommer att etableras med intentionen att skapa innovativa teknologier till gagn för båda företagen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2