Annons
Annons
Test & Mät | 14 juni 2010

Megacon sluter avtal med ICA om energimätning

Megacon har slutit ett avtal med ICA Sverige AB om installation av mätinsamlingssystem i ICAs butiker.

ICA:s ambition är att minska energiförbrukningen med minst 10 procent under 2010. Megacons visualisering av energiförbrukningen gör det möjligt för ICA:s butiker att kraftigt minska åtgången av energi med efterföljande åtgärder. Lösningen möjliggör en snabb energieffektivisering och minskad energiåtgång i varje enskild butik. − Vårt mätinsamlingssystem hjälper ICA-butiken att identifiera driftstörningar och var det förbrukas onödiga mängder el. Den enskilda butiken kan se förbrukningen på ett överskådligt sätt i stapeldiagram, vilket gör det mycket enkelt att se var åtgärder ska sättas in. Läggs ett lock på en frysdisk syns det direkt på en grafisk kurva, säger Peter Stockhaus, vd på Megacon. Genom installation av Megacons energimätsystem blir det enkelt att urskilja hur elanvändningen fördelas i butiken. En webbaserad visualisering av förbrukningen gör det möjligt att se förbrukningsvärden timme för timme på ett lättillgängligt och överblickbart sätt. − Grundutförandet av avtalet är att vi mäter inkommande el, kompressorer, värme och belysning. Systemet gör att handlaren har kontroll på utrustning i butiken, till exempel slitna gamla kompressorer som kan behöva bytas ut, säger Peter Stockhaus. Avtalet som Megacon slutit med ICA innebär att varje butik själv beslutar om en investering i energimätningssystemet ska göras. ICA satte 2006 ett högt miljö- och energimål med en sänkning av 30 procent av det totala koldioxidutsläppet till år 2020. I slutet av året räknar Megacon med att 65 butiker ska ha installerat systemet, och 190 butiker inom en ettårsperiod.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1