Annons
Annons
Annons
Annons
Shammy Khan Elektronikproduktion | 16 juni 2010

Flextronics flyttar fram positionerna inom cleantech

EMS-leverantören Flextronics ser klara fördelar med att flytta längre in i cleantech-området. Evertiq har talat med Flextronics vice vd Shammy Khan, om den aktuella utvecklingen.

Alla satsar på cleantech. Vilka är fördelarna för en etablerad EMS-leverantör som ni själva? Det finns ett antal EMS-leverantörer på den här marknaden. Jag har fått möjlighet att delta i ett antal föredrag där företag berättade om sin verksamhet i samband med den växande sektorn. Men det vi ser idag är att de flesta av konkurrenterna i huvudsak är inriktade på förnybar energi, exempelvis solenergi. Det är därför viktigt för läsarna att förstå vad cleantech faktiskt betyder för Flextronics. Vi har antagit en tydlig strategi som är fokuserad på att leverera lösningar och tjänster inom ett brett produktsortiment på cleantech-marknaden. Detta omfattar allt från solpaneler, smart grid-produkter, solinverter-produkter, elektriska hybridladdningsstationer. Vi tillverkar även utrustning som används i själva tillverkningsprocessen av solceller. Vilka är de främsta fördelarna för Flextronics? Vi fortsätter att diversifiera vår kundportfölj, samtidigt som vi också fördjupar vårt samarbeta med etablerade kunder som nu riktar sig mot cleantech som ett tillväxtområde. Till exempel utvecklar många OEM-företag inom telekomindustrin ny teknik som hjälper att ansluta till smarta nät. Dessutom fortsätter miljölagstiftningen att driva på mot nya produkter som är mer energieffektiva. Cleantech kan få oss på Flextronics att expandera vår kärnkompetens som i sin tur gör att vi kan stödja kundens krav inom flera olika områden. Är den malaysiska verksamheten redan i full drift? Ja. Verksamheten rampar för närvarande upp kapaciteten efter våra nyheter angående PTP-anläggningen. Så vi är glada att det går så bra och att projektplaneringen är stark. Du nämnde också andra avtal, exempelvis med Tyskland-baserade Q-Cells. Det skulle innebära tillverkaning i Malaysia? Ja, vi bygger solpaneler för Q-Cells i Malaysia. Det är korrekt. Finns det några planer på att sprida ut cleantechdrift och produktion till andra Flextronicsanläggningar? Absolut. Anledningen till att vi beslöt att avsätta PTP-anläggningen till cleantech beror på flera faktorer. Malaysia är snabbt på väg att bli ett tillverkningsnav för cleantechprodukter. Framför allt ser vi en växande försörjningsbas med fokus på solceller och modulproduktion. För det andra erbjuder Malaysia en mycket konkurrensutsatt miljö, så att vi kan erbjuda skalbara lågkostnadslösningar. Dessutom ligger PTP-anläggningen nära en hamn så den har logistiklösningar i världsklass. Med detta sagt är det också viktigt att klargöra att Flextronics är aktivt engagerat med kunder i många andra regioner, inklusive Israel, Danmark, Storbritannien och Tyskland för att nämna några och i de flesta fall tillverkas produkterna lokalt i regionen. En av de största fördelarna som ett företag som Flextronics kan tillföra marknaden är dess globala närvaro och regionala tillverkningskapacitet. Du kanske har sett att vi till exempel har valts av Sunpower i USA till att upprätta en modulproduktionsanläggning i Kalifornien. Eftersom regeringar lagstiftar runt hela marknaden för förnybar energi finns ofta särskilda stimulansåtgärder eller bidrag som erbjuds OEM-företag för att uppmuntra regional tillverkning. Vi ser detta mycket, det händer i USA, Kanada, Tyskland och andra delar av Europa. Några nya investeringar som planeras i segmentet under 2010? Det är svårt att kvantifiera investeringar som sådana. Vi fortsätter att expandera vår tekniska expertis inom sektorn och investerar i den senaste utrustningen som krävs för att stödja våra kunders behov. Återigen är det viktigt att beakta att ett av de viktigaste skälen till att OEM-företag nu söker att outsourca är att de inte vill bygga fabriker eller sätta upp flera fabriker i olika regioner. Det är här EMS-modellen passar perfekt. Vi finns redan där de vill att vi ska vara, vi har folket och de kvalifikationer som krävs. Kommer Europa och dess produktionsanläggningar att kunna dra nytta av att Flextronics går in i cleantech? (Om ja, hur? var? när?) Definitivt. Europa har några av de största OEM-företagen på cleantechmarknaden så vi är väldigt glada över de möjligheter som detta skapar på lokal nivå. Vi stöder redan många OEM-företag från våra västeuropeiska anläggningar och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta, särskilt inom nya produkter och teknologier som kommer ut på marknaden. Idag är vi mycket fokuserade på marknaden i Skandinavien och Tyskland, där några av de största sol- och vindenergiföretagen har sitt säte. Men för att vara ärlig skulle jag inte peka ut någon särskild region, eftersom vi verkligen ser möjligheter i hela Europa. Hur stort är cleantech inom Flextronics organisation (anställda, omsättning - procentandel osv ungefär)? Affärsområdet Cleantech är relativt nytt. Det är faktiskt en del av vårt industrisegment och idag har vi inte brutit ut intäkterna i underområden. Men vår industriella verksamhet växer mycket snabbt och Cleantech är uppenbarligen en av de viktigaste drivkrafterna bakom detta. När det gäller antalet anställda är det verkligen svårt att säga hur många människor som arbetar med detta globalt. Ni arbetar också inom ODM-området med notebooktillverkning. Är detta något som ni också skulle överväga för cleantech? Flextronics har fördelen av att ha dedikerade FoU-team över hela världen inom många områden, så vi har en stor bredd av erfarenheter och är redo att hjälpa till med produktdesign om som krävs. Det är förmodligen för tidigt att förutsäga om det finns ett behov av ODM-produkter den här gången. Om detta är något som våra kunder vill att vi ska göra ska vi utvärdera och överväga detta. Men just nu är vi inriktade på att tillhandahålla kompletta tillverknings- och logistiktjänster. Så ni planerar att inte komma ut på marknaden med era egna produkter? Det är inte vår strategi att konkurrera med våra kunder, så på det kan jag svara nej. Tack för intervjun.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2