Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juni 2010

Goda tider hos Kontaktpressning

Kontaktpressning i Tyresö har fulla orderböcker och söker nu mer personal.

Företaget Kontaktpressning har efter ett tufft 2009 fått en rejäl uppgång i orderingången. Man gör nu cirka 200 000 SEK i vinst varje månad, jämfört med förra årets förlust på 1,6 MSEK. Vändningen kom i oktober och sedan dess har det bara varit uppåt. Företaget som är beläget i Tyresö i södra Stockholm har helt inriktat sig på snabba leveranser av kablage, berättar Kontaktpressnings vd, Anders Bergholm, för evertiq. Någon lågpristillverkning i fjärran länder är det inte tal om, utan det är snabbhet (cirka 5 dagars ledtid), och nära kontakt med kundens konstruktörer som är Kontaktpressnings koncept. Detta innebär att produktionen är mycket hantverksinriktad och Anders Bergholm understryker hur viktigt det är med kompetent personal som trivs på arbetsplatsen, och personalomsättningen är därför också i det närmaste obefintlig. Anders Bergholm berättar att en del kunder kan se vem av medarbetarna som har gjort ett visst arbete genom att titta på lödningarna i mikroskop. Inte för att kvaliteten skulle skilja utan just för hur hantverket utförts. Kontaktpressning har anor tillbaka till 1965 då företaget startades och tillverkade startkablar. 2005 skedde ett förvärv av Flextronics kabeldivision då inkråm samt 5 medarbetare införlivades i företaget. Nu behöver Anders Bergholm mer erfaren personal, och sådan finns också i närområdet efter de senaste årens kris. Kontaktpressning kan sällan se längre fram i tiden än 3 till 5 veckor, på grund av att företaget nischar sig så starkt mot low volyme/high mix-marknaden. För 3 år sedan hade Kontaktpressning 40 kunder och dessa har fördubblats till 8o idag varav den största är Bombardier, avslutar Anders Bergholm.
Annons
2022-08-10 13:14 V20.7.6-2