Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 juni 2010

EU varnar för brist på 14 råmaterial

Råvaror är en viktig del i både högteknologiska produkter och vardagliga konsumentprodukter som mobiltelefoner, solceller, litium-jon-batterier, fiberoptisk kabel och syntetiska bränslen.

Men tillgången är under allt större press enligt en rapport från en expertgrupp som leds av Europeiska Kommissionen. I denna första översikt över situationen på tillgång till råmaterial inom EU, har experterna identifieerat ett urval av 14 råvaror som "kritiska" av de 41 mineraler och metaller som analyserats. Den växande efterfrågan på råvaror drivs av tillväxten i utvecklingsländerna och ny framväxande teknik. Listan har upprättats inom ramen för 2008 EU Raw Materials Initiative1 i nära samarbete med medlemsstaterna och berörda parter. Resultaten i rapporten kommer att användas för att utarbeta kommande strategier för att säkerställa tillgång till råvaror som kommissionen kommer att offentliggöra under hösten 2010. Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, med ansvar för industri och entreprenörskap, säger: "Dagens rapport ger värdefulla bidrag till våra ansträngningar att säkerställa att tillgången till råvaror för företag inte kommer att hindras. Vi behöver fair play på externa marknader, ett bra ramverk för att främja en hållbar råvaruförsörjning från EU-källor samt förbättrad resurseffektivitet och ökad användning av materialåtervinning. Det är vårt mål att se till att den europeiska industrin kommer att kunna fortsätta att spela en ledande roll i ny teknik och innovation och vi måste se till att vi har tillräckligt underlag för att göra det.'' Expertgruppen anser att 14 råvaror är avgörande för EU: antimon, beryllium, kobolt, flusspat, gallium, germanium, grafit, indium, magnesium, niob, PGMs (Platinum Group Metals), sällsynta jordartsmetaller, tantal och volfram. Prognoserna visar att efterfrågan kommer mer än tredubblas för en rad kritiska råvaror till 2030 jämfört med 2006 års nivå. För de kritiska råvarorna är den höga risken främst grundad på att en stor andel av hela världens produktion huvudsakligen kommer från en handfull länder: Kina (antimon, flusspat, gallium, germanium, grafit, indium, magnesium, sällsynta jordartsmetaller , volfram), Ryssland (PGM), Demokratiska republiken Kongo (kobolt, tantal) och Brasilien (niob och tantal). Denna produktionskoncentration förvärras i många fall av låg utbytbarhet och låg återvinningsgrad.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1