Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 juni 2010

Elektrobit permitterar 100

Elektrobit Corporation har avslutat de personalförhandlingar som inleddes den 7 juni 2010, för sin personal i Elektrobit Wireless Communications Ltd och Elektrobit Corporation i Finland.

Målet för förhandlingarna har varit att anpassa verksamheten och kostnadsnivån under andra halvåret 2010 för att motsvara tillfälligt minskad ordervolym på Wireless Solutions Business. Som ett resultat av förhandlingarna kommer Elektrobit att permittera cirka 100 hel- eller deltidsanställda för högst 90 dagar med början i juli - augusti. Vid behov kan EB utföra ytterligare permitteringar på högst cirka 100 anställda under hösten. EB stöder kompetensutveckling av de permitterade genom att ytterligare utvidga sitt utbildningsprogram. Om permitteringarna utförs i sin helhet, kommer de beräknade kostnadsbesparingarna under det andra halvåret 2010 att vara cirka 1,7 miljoner euro.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1